Экспорттық саудалық қаржыландыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Экспорттық саудалық қаржыландыру

Шетелдік сатып алушылар тарапынан қазақстандық өнімге сұранысты ынталандыру үшін енгізілген құрал. Қаржыландыру шетелдік компанияларға есеп айырысудың аккредитивтік нысаны шеңберінде қазақстандық банктер арқылы қазақстандық тауарларды сатып алу үшін беріледі

Сақтандыру тәртібі
 • Экспорттаушы мен шетелдік сатып алушы экспорттық келісімшартқа қол қояды
 • Шетелдік сатып алушы өз банкіне (эмитент-банк) экспорттаушы банктің пайдасына аккредитив шығаруға өтінім береді (растаушы банк)
 • Шетелдік сатып алушы банк (эмитент-банк) растауды қосуға сұраныспен аккредитив шығарады
 • Экспорттаушы банк (растаушы банк) және KazakhExport сақтандыру шартын жасасады
 • Экспорттаушы тауарды жеткізуді жүзеге асырады және өзінің банкіне (растаушы банкке) аккредитив талаптары бойынша жөнелту құжаттарын ұсынады
 • Қаржыландыру мерзімі 2 жылға дейін болған кезде KazakhExport экспорттаушы банкте жөнелту құжаттарының сомасына банктік салымды орналастырады, ол өз кезегінде экспорттаушыға төлем жасайды. 2 жылдан астам мерзімде банк өз қаражаты есебінен қаржыландырады
 • Шетелдік сатып алушы банк (эмитент банк) орындамаған міндеттеме бойынша KazakhExport экспорттаушы банктің (растаушы банктің) пайдасына сақтандыру төлемін жүзеге асырады
Саяси тәуекелдер
 • Аккредитивтің Эмитент-банкі елінің мемлекеттік органының келісімшарт бойынша жеткізілетін тауарды/көрсетілетін қызметті экспроприациялау, тәркілеу бойынша іс-әрекеттері немесе Банктің аккредитивті орындауға кедергі келтіретін, кемсітушілік сипаттағы қызметіне қол сұғушылығы;
 • Эмитент-банктің аккредитив бойынша өз міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін Эмитент-банк еліндегі соғыс, азаматтық толқулар, жаппай сипаттағы тәртіпсіздіктер;
 • Эмитент-банк елінің мемлекеттік органының еркін айырбасталатын валютаға айырбастауды және/немесе аккредитив ойынша төлем аударуды шектейтін немесе оған тыйым салатын іс-әрекеті.
Коммерциялық тәуекелдер
 • Эмитент-банктің банкроттығы;
 • Эмитент-банктің аккредитив талаптарымен айқындалатын мерзімде төлемді орындамауы.

Өтінімге арналған құжаттар