Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру

Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру - Қаржы ұйымына қаржылық қызметтер көрсету туралы шарт (аккредитив ашу, банк кепілдігін шығару, мерзімді валюталық мәміле, кредит (қарыз, қаржыландыру) беру) шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша төлем жасамау қатерлерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Өтінімге арналған құжаттар