Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру

Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру - Қаржы ұйымына қаржылық қызметтер көрсету туралы шарт (аккредитив ашу, банк кепілдігін шығару, мерзімді валюталық мәміле, кредит (қарыз, қаржыландыру) беру) шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша төлем жасамау қатерлерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Сақтандыру тәртібі
  • KazakhExport қаржы ұйымын дефолт қатерінен сақтандыру қорғауын ұсынады.
  • Қаржы ұйымы Экспорттаушыға, мақсаты экспортты дамытуды да қамтитын қаржылық қызметті (аккредитив ашу, банк кепілдігін шығару, мерзімді валюталық мәміле, кредит (қарыз, қаржыландыру) беру) ұсынады.
  • Қарыз алушы (экспорттаушы) дефолт жағдайына тап болса, KazakhExport Қаржы ұйымның шығындарын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар