Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру

Құрал қаржы ұйымына қаржылық қызметтер көрсету туралы шарт (аккредитив ашу, банк кепілдігін шығару, мерзімді валюталық мәміле, несие (қарыз, қаржыландыру) беру) шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша төлемеу тәуекелінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік береді

Сақтандыру тәртібі
  • KazakhExport қаржы ұйымын ұсынылған қаржылық қызмет бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелінен сақтандыру қорғанысын ұсынады
  • Қаржы ұйымы экспорттаушыға мақсаты экспортты дамытуды қамтитын қаржылық қызметті (аккредитив ашу, банк кепілдігін шығару, мерзімді валюталық мәміле, несие (қарыз, қаржыландыру) беру) ұсынады
  • Қарыз алушы (экспорттаушы) дефолтқа ұшыраған жағдайда, KazakhExport қаржы ұйымының шығындарын өтейді

Өтінімге арналған құжаттар