Экспорт алдындағы қаржыландыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Экспорт алдындағы қаржыландыру

Экспорт алдындағы қаржыландыру айналым қаражатын толықтыру және экспорттық келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында қазақстандық екінші деңгейдегі банктер арқылы қазақстандық Экспорттаушыларға беріледі.

Сақтандыру тәртібі
 • Экспорттаушы мен импорттаушы төлемді кейінге қалдыру шартындағы келісімшарт жасасады.
 • Экспорттаушы қаржыландыру бойынша банкке жүгінеді.
 • «KazakhExport» банктік шартты салымды орналастырады.
 • Банк айналым қаржысын толықтыру үшін экспорттаушыға қарыз береді.
 • Экспорттаушы тауар партиясын әзірлеп, жеткізуді іске асырады.
 • Экспорттаушы сақтандыру сыйлықақысын төлейді.
 • Келісімшарт шарттарын орындағаннан кейін экспорттаушы қарызды өтейді.
 • Импорттаушы өз міндеттерін орындамаған жағдайда, «KazakhExport» экспорттаушы шығынын өтейді.
Қазақстандық экспорттаушылар үшін артықшылықтар
 • Экспорттық тауар өндірісінің бүкіл циклына тиімді шарттармен қаржыландыру алу;
 • Экспорттық келісімшарт бойынша төлемді кейінге қалдыру мүмкіндігін беретін шетелдік нарықтардағы бәсекелестік артықшылық;
 • Саяси тәуекелдерден қорғау;
 • Импорттаушы қаржылық міндеттемелерін орындамаған жағдайда шығындарды азайту;
 • Шетелдік серіктестер үшін қолайлы шарттардың арқасында экспорт көлемін ұлғайту және географиясын кеңейту.

Өтінімге арналған құжаттар