Экспорт алдындағы қаржыландыру

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы мен импорттаушы төлемді кейінге қалдыру шартындағы келісімшарт жасасады.
  • Экспорттаушы қаржыландыру бойынша банкке жүгінеді.
  • «KazakhExport» банктік шартты салымды орналастырады.
  • Банк айналым қаржысын толықтыру үшін экспорттаушыға қарыз береді.
  • Экспорттаушы тауар партиясын әзірлеп, жеткізуді іске асырады.
  • Экспорттаушы сақтандыру сыйлықақысын төлейді.
  • Келісімшарт шарттарын орындағаннан кейін экспорттаушы қарызды өтейді.
  • Импорттаушы өз міндеттерін орындамаған жағдайда, «KazakhExport» экспорттаушы шығынын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар