Омбудсмен | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Омбудсмен

«Қазақстан Республикасы заңнамасының және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын іске асыру мақсатында Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасында іскерлік этика қағидалары мен нормаларын сақтау, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу, Компанияда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Компанияның өзінің қызметкерлері де, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның Жалғыз акционерінің де қатарынан Омбудсмен тағайындалады.

Омбудсменнің міндеттеріне Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің іскерлік этика қағидалары мен нормаларын бұзуына жеке және заңды тұлғалардан мәліметтер, шағымдар мен өзге де өтініштер жинау, оларды қарауды қамтамасыз ету, сондай-ақ іскерлік этиканы қолдану, мүдделер қақтығысын, әлеуметтік-еңбек дауларын реттеу бойынша туындайтын дауларды қарауды ұйымдастыру кіреді.

Компанияның барлық қызметкерлері, клиенттері, серіктестері және басқа да мүдделі тұлғалар Омбудсменге жүгінуге құқылы.

Өтініштер:

  • ауызша нысанда, оның ішінде Омбудсменнің байланыс телефоны бойынша;
  • осы бетте келтірілген үлгі бойынша Омбудсменнің электрондық пошта мекенжайына өтініш жіберу арқылы жазбаша түрде жіберілуі мүмкін.

"KazakhExport" ЭСК" АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2022 жылғы 9 маусымдағы № 7 хаттама) сәйкес Компанияның омбудсмені болып "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқарма төрағасы аппаратының басшысы лауазымын атқаратын Акрачкова Дина Викторовна тағайындалды.

Өтінім нысаны