Омбудсмен

«Қазақстан Республикасы заңнамасының және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын іске асыру мақсатында Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасында іскерлік этика қағидалары мен нормаларын сақтау, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу, Компанияда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Компанияның өзінің қызметкерлері де, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның Жалғыз акционерінің де қатарынан Омбудсмен тағайындалады.

Омбудсменнің міндеттеріне Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің іскерлік этика қағидалары мен нормаларын бұзуына жеке және заңды тұлғалардан мәліметтер, шағымдар мен өзге де өтініштер жинау, оларды қарауды қамтамасыз ету, сондай-ақ іскерлік этиканы қолдану, мүдделер қақтығысын, әлеуметтік-еңбек дауларын реттеу бойынша туындайтын дауларды қарауды ұйымдастыру кіреді.

Компанияның барлық қызметкерлері, клиенттері, серіктестері және басқа да мүдделі тұлғалар Омбудсменге жүгінуге құқылы.

Өтініштер:

  • ауызша нысанда, оның ішінде Омбудсменнің байланыс телефоны бойынша;
  • осы бетте келтірілген үлгі бойынша жасалған Компанияның және/немесе Омбудсменнің электрондық пошта мекенжайына өтініш жіберу арқылы жазбаша түрде жіберілуі мүмкін.

Сондай-ақ, сіз senim@kazakhexport.kz «жедел желі» электрондық поштасына хабарлама жібере аласыз немесе «жедел желінің» +7 (7172) 55-44-70 сенім телефонына қонырау шала аласыз

Компанияның Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес (2021 жылғы 13 тамыздағы № 7 хаттама) компанияның Омбудсмені болып «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Корпоративтік хатшысының - Корпоративтік хатшы қызметінің басшысының орынбасары қызметін атқаратын Майра Дүйсенбайқызы Тұрғанова тағайындалды.

Өтінім нысаны