Табыстылық тарихы | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Табыстылық тарихы

2021
22 қыркүйек
2021
18 тамыз
2021
11 наурыз
2020
03 шілде
2020
28 мамыр
2019
27 желтоқсан
2019
09 шілде
2019
21 ақпан
2018
26 наурыз
2017
23 желтоқсан
2017
03 қараша
2017
10 наурыз
2017
24 ақпан
2016
07 қараша
2015
ақпан
2014
қараша
2014
12 тамыз
2013
22 мамыр
2012
2005
қаңтар айынан бастап
2004
04 қараша
2004
ақпан
2003
12 мамыр
2021 жыл
22 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ағымдағы жылғы 22 қыркүйектегі № 657 қаулысымен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-на экспортты қолдау бойынша 10 жыл қолданылу мерзімімен 100 млрд 200 млн теңге сомасына мемлекеттік кепілдік беру туралы шешім қабылданды.

2021 жыл
18 тамыз

Moody's Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның сақтандыру қаржылық тұрақтылығының рейтингін «Baa3»-дан «Baa2»-ға дейін көтерді және Егемен рейтингке сәйкес эмитенттің болжамын «оң»-нан «тұрақты»-ға өзгертті.

2021 жыл
11 наурыз

"KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ жарғылық капиталын 5 млрд теңгеге ұлғайтуы.

2020 жыл
03 шілде

"Moody's Investors Service" халықаралық рейтинг агенттігі "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ қаржылық тұрақтылығының рейтингін болжамды "тұрақты" деңгейден "оң" деңгейге өзгерте отырып, "Ваа3" деңгейінде растады.

2020 жыл
28 мамыр

Жалғыз акционер – «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 20 мамырдағы шешімі негізінде «KazakhExport «экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ жарғылық капиталын 29 млрд теңгеге толықтыру жүзеге асырылды.

2019 жыл
27 желтоқсан

ҚР Үкіметінің биылғы 24 желтоқсандағы қаулысымен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамына 10 жыл қолдану мерзімімен, 102 млрд теңге сомаға экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік беру туралы шешім қабылданды.

2019 жыл
09 шілде

«Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік беру лимитінің сомасын айқындау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 489 қаулысы қабылданды.

2019 жыл
21 ақпан

Жалғыз акционер – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ - ның 2019 жылғы 21 ақпандағы шешімі негізінде «KazakhExport» Экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның жарғылық капиталын 34 млрд. теңге мөлшерінде толықтыру жүзеге асырылды.

2018 жыл
26 наурыз

«KazakhExport» ЭСК» АҚ негізгі кеңсесі Астана қаласына көшті.

2017 жыл
23 желтоқсан

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2017-2023 жылдарға Даму стратегиясын бекітті.

2017 жыл
03 қараша

«Moody’s Investors Service» халықаралық рейтинг агенттігі KazakhExport-тың қаржылық тұрақтылығы рейтингін «Baa3» деңгейінде, «тұрақтығы» деген болжаммен растады.

2017 жыл
10 наурыз

Қазақстан Республикасы Үкіметінің №112 Қаулысымен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ ұлттық компаниялар тізіміне енгізілді.

2017 жыл
24 ақпан

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының күндізгі отырысының № 09/17 Хаттамасымен «ҚазЭкспоГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ атауы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ (әрі қарай – «KazakhExport» ЭСК» АҚ) атауына өзгертілді.

2016 жыл
07 қараша

«Moody’s Investors Service» халықаралық рейтинг агенттігі «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның қаржылық сенімділік рейтингін «Ваа3» деңгейінде растады.

2015 жыл
ақпан

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ инвестициялар мен экспорттық кредиттерді сақтандырумен айналысатын сақтандыру компанияларының бейресми білестігі болып табылатын, 1934 жылы құрылған Берн одағының бақылаушысы мәртебесін алды.

2014 жыл
қараша

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ инвестициялар мен экспорттық кредиттерді сақтандырумен айналысатын сақтандыру компанияларының бейресми білестігі болып табылатын, 1934 жылы құрылған Берн одағының бақылаушысы мәртебесін алды.

2014 жыл
12 тамыз

«Бәйтерек Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның Даму стратегиясына сәйкес, сондай-ақ ҚР стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына сәйкес «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекітті және бұл стратегия оның миссиясын, стратегиялық бағыттарын, мақсаты мен міндеттерін анықтайды.

2013 жыл
22 мамыр

ҚР Президентiнің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571. «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Жарлығына сәйкес «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ болды.

2012 жыл

Қазақстан тарихында алғаш рет «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ-ның қаржылық сақтандыру қолдауымен Тәжікстан Республикасына отандық локомотивтер экспорты жүзеге асырылды.

2005 жыл
қаңтар айынан бастап

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ пропорционалды негізде, сондай-ақ пропорционалды емес негізде қайта сақтандыру операцияларын жүзеге асыра отырып Қазақстанның сақтандыру нарығында қайта сақтандырушы компания ретінде қызмет ете бастады.

2004 жыл
04 қараша

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ Қазақстанның сақтандыру ұйымдарының арасынан алғашқылардың бірі болып «Moody’s Investors Service» халықаралық рейтинг агенттігінің халықаралық қаржылық сенімділік рейтингіне ие болды.

2004 жыл
ақпан

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ 34 ел мен 3 трансшекаралық ұйым өкілдерінен құралған 37 агенттік кіретін аса ірі халықаралық экспорттық-кредиттік агенттіктер қауымдастығы - Берн одағының Прага клубы мүшесіне айналды.

2003 жыл
12 мамыр

Қазақстан Республикасы Үкіметінің №442 Қаулысымен Елбасының Қазақстан халқына 2004 жылғы Жолдауына сәйкес «Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру компаниясы»АҚ, ал 2010 жылдың қыркүйек айынан бастап мемлекеттің шикізаттық бағыттан бет бұруына және экономиканың өңдеу секторындағы экспортқа бағытталған өндірістерін дамытуға бағытталған Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясын іске асыруға ықпал ету мақсатында даму институттарының бірі ретінде «ҚазЭкспоГарант»экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ құрылды.