Жалпы ақпарат | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Жалпы ақпарат

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ - -экспорттық – кредиттік агенттіктің функцияларын жүзеге асыратын шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі бірыңғай оператор болып табылады.

KazakhExport негізгі қызметі шеңберінде өңдеуші сектордың экспорттаушы кәсіпорындарына және ЕДБ-ге сыртқы сауда операциялары кезінде төлем жасамау тәуекелінен сақтандыру қорғанысын ұсынады және экспорттық циклдің барлық кезеңдерінде қауіпсіздікке кепілдік береді.

Миссиясы

Қазақстанның шикізаттық емес экспортының өсуін қолдау.

Пайымы

Сыртқы нарықтарда отандық тауарлар мен қызметтерді ілгерілетуге жәрдемдесетін озық экспорттық-кредиттік агенттік