Тұрақты даму | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Тұрақты даму

«KazakhExport» ЭСК» АҚ әлеуметтік-жауапты ұйым ретінде өз қызметін экономикаға, қоғамға және қоршаған ортаға қандай да бір дәрежеде әсер ететінін түсіне отырып, ашықтық және әдептілік қағидаттарына сүйенумен жүзеге асырады. «KazakhExport» ЭСК» АҚ өз қызметінде тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа алады және әлеуметтік-экономикалық және экологиялық даму арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізуге тырысады, сондай-ақ БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарына қосылады. 2019 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның тұрақты даму саясатын қабылдады (Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 қарашадағы № 48 шешімі). Саясатқа сәйкес Қоғам өзі үшін белгілі бір бағыттар бойынша ұзақ мерзімді бағдарлар белгіледі және тұрақты даму мәселелерін Қоғамның бизнес-процестеріне кіріктіру бойынша Қоғамның көрсетілген тұрақты даму саясатын іске асыру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді.

Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісілуін қамтамасыз етеді.

Экономикалық жауапкершілік

Әлеуметтік жауапкершілік

Экологиялық жауапкершілік

Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау;

 жұмысқа қабылдау кезінде ашық конкурстық рәсімдерді және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету

биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді азайту

Қоғам қызметінің залалсыздығы

әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын сақтау

шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану

процестердің тиімділігін арттыру

қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту

сақтау технологияларын қолдану

шикізаттық емес экономиканың дамуына, оның ішінде шикізаттық емес салалар мен тауарлар экспортының өсуіне жәрдемдесу

ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру

 

Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік

 

 

Қоғамның алдында тұрған және оның тұрақты дамуға қосқан үлесіне ықпал ететін маңызды міндеттер экономикалық тиімділікті арттыру, шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер экспортының өсуі, персоналды дамыту және еңбек жағдайында тұрақтылықты қамтамасыз ету, қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қолдау, мүдделі тараптармен тұрақты негізде тиімді өзара іс-қимылға қол жеткізу болып табылады.

Ұзақ мерзімді перспективада жоғары экономикалық және әлеуметтік нәтижелерге қол жеткізу акционерлердің, мемлекеттің, қоғамн қызметкерлерінің, өнім берушілері мен клиенттерінің, қаржы институттарының және басқа да мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау негізінде ғана мүмкін болады.

Тұрақты даму саласындағы халықаралық бастамаларды қолдау

2017 жылдан бастап Қоғам 160-тан астам елден 12 мыңнан астам компанияны біріктіретін әлеуметтік жауапкершілік саласындағы ең ауқымды халықаралық бастама - БҰҰ Жаһандық шартының (UN Global Compact) мүшесі болып табылады. Жаһандық шарт адам құқықтары, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында оған қатысушылар ерікті түрде ұстанатын он қағидатты декларациялайды. Жаһандық шарт қатысушыларды қазіргі және болашақ ұрпақтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған БҰҰ-ның Тұрақты даму саласындағы мақсаттарын қолдауға шақырады.

Қоғамның негізгі құндылықтарының бірі - бизнесті жауапкершілікпен жүргізу. Қоғам адам құқықтары, еңбек қатынастары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық декларациялар қағидаттарын, оның ішінде ЭЫДҰ-ның көпұлтты кәсіпорындар үшін басқарушы қағидаттарын ұстанады және қолдайды.

Осы халықаралық құжаттардың қағидаттары Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында бекітіледі және Қоғамның бизнес-процестеріне ықпалдастырылады.

Іскерлік этика

Бастысы, әр компанияның жетістігін оның қызметкерлері анықтайды. Компанияның беделі, абыройлы, табысты және тұрақты дамуы әрқайсымызға байланысты. Қоғам қолайлы психологиялық ахуалды қамтамасыз етуге және әрбір қызметкердің әлеуетін іске асыруға жағдай жасауға көп көңіл бөледі. Қоғамда ең үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес әзірленген Іскерлік этика кодексі (бұдан әрі – Кодекс) қолданылады.

Кодекс корпоративтік мәдениеттің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Кодексте бекітілген корпоративтік құндылықтар мен бағдарлар әрбір қызметкерден саналы белсенділік пен бастаманы талап етеді. Қызметкерлердің тәртіптің бірыңғай қағидаттары мен стандарттарын ұстануы жалпы мақсаттармен, мінез-құлық мәдениеті мен дәстүрлерімен біріктірілген сенімді және жоғары кәсіби команданың қалыптасуына ықпал етеді, сонымен қатар компанияның өзінде де, іскери серіктестермен де, клиенттермен де өзара түсіністікті тиісті деңгейде сақтауға көмектеседі.

Қоғамдағы жұмыс барлық қызметкерлердің мемлекеттің, нарық пен қоғамның талаптарына сәйкес келетін және «комплаенс» терминінің негізін құрайтын заңнамалық, этикалық және кәсіптік нормалар мен стандарттарды мүлтіксіз сақтауын көздейді. Қоғам операциялық және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде кез келген нысанда және көріністерде сыбайлас жемқорлықты қабылдамау қағидатын ұстанады.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау бизнес-процестерді ұйымдастыру жүйесіндегі құрамдас бөліктердің бірі болып табылады. Қоғам мүдделі тараптармен – акционерлермен, қызметкерлермен, өнім берушілермен және клиенттермен, сондай-ақ мемлекеттік билік органдарымен әріптестік, ұзақ мерзімді, жемісті, сенімді және өзара тиімді қатынастарды қалыптастыруға ұмтылады.

Қоғам мүдделі тұлғалармен өзара қарым-қатынасын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қағидаты негізінде құрады. Қоғам қолдайтын жобалар отандық кәсіпорындардың дамуына жаңа серпін береді, отандық тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің экспортын ұлғайтуға ықпал етеді.

Мүдделі тараптармен сенімді қарым-қатынас орнату ашық есептілікті ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Қоғам ұзақ мерзімді өзара тиімді ынтымақтастыққа ұмтылады және барлық мүдделі тараптардың барлық мүдделері мен үміттерін ескеруге тырысады.

Біздің мүдделі тараптарымыздың жан-жақтылығын ескере отырып, Қоғамда барлық мүдделі тараптармен, мейлі ол жеке тұлға болсын, ірі ұйым болсын, өзара іс-қимыл жасаудың әртүрлі тетіктері бар.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қоғам барлық мүдделі тараптар алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, әлеуметтік-жауапты компания болып табылады, Қоғам қоршаған ортаны қорғау, еңбек және жұмыспен қамту мәселелерін реттеу саласында әлеуметтік-бағдарланған саясатты жүргізеді.

Адам құқықтарын сақтау

Қоғам қазақстандық заңнамамен қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

Адам құқықтары саласындағы негізгі халықаралық құжаттардың қағидаттары «KazakhExport» ЭСК» АҚ Іскерлік этика кодексінде, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген, корпоративтік бизнес-процестерге біріктірілген.

Қоғам өзінің барлық серіктестерінен, жеткізушілерінен және клиенттерінен адамның іргелі құқықтары мен бостандықтарын тануды және өз қызметінде адам құқықтары саласындағы негізгі қағидаттарды ұстануды күтеді.

Қоғамда қажетті рәсімдер қолданылады, олардың мақсаты адам құқықтарын сақтау саласындағы шағымдар мен арыздарға жедел әрекет ету болып табылады.

Қызметкерлерді оқыту және дамыту

Қоғамның басты активі - бұл тиімді жұмыс істеуге ынталандырылған жоғары кәсіби қызметкерлер.

Қоғамның әрбір қызметкерінің кәсіби қызметіндегі және командалық жұмысындағы табысы олардың  білімдері мен дағдыларының көлеміне байланысты болады. Қоғам өз қызметкерлерінің қабілеттері мен дағдыларын үнемі жетілдіруге мүмкіндік береді. Персоналды оқыту және дамыту саласындағы саясаттың негізгі аспектісі ішкі өсу және кәсіби даму стратегиясы болып табылады.

Карантин кезеңінде қашықтан оқыту жүйесі белсенді қолданылуда, онда қызметкерлердің білімге тез және ыңғайлы қолжетімділігін қамтамасыз ететін көптеген корпоративтік курстар мен мультимедиялық құралдар бар.

Корпоративтік мәдениет

Корпоративтік мәдениет Қоғам қызметіндегі маңызды буын, Қоғамның табысты даму стратегиясының ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады, ол персоналмен, серіктестермен және клиенттермен өзара іс-қимыл жасау кезінде Қоғам ұстанатын басты бағдарлар мен құндылықтарға негізделеді.

Қоғамның корпоративтік мәдениеті саласындағы негізгі бастамалардың ішінде келесі бағыттарды атап өтуге болады:

  • Іскерлік этика
  • Ішкі коммуникациялар және қызметкерлердің қатысуын талдау
  • Корпоративтік іс-шаралар

Ішкі коммуникациялар немесе қызметкерлерді тарту – Қоғамның корпоративтік мәдениетінің ажырамас бөлігі және қызмет тиімділігін арттырудың басты факторларының бірі. Бүгінгі таңда Қоғамда персоналды Қоғамда болып жатқан негізгі өзгерістер, жобалар мен оқиғалар туралы уақтылы ақпараттандыру, бөлімшелер арасындағы ынтымақтастық пен білім алмасуды қолдау міндеттері бірінші орында.

Корпоративтік мәдениетті және ішкі коммуникация жүйесін одан әрі дамыту бағыттарын дұрыс анықтау үшін қоғамда тұрақты негізде әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі. Зерттеулер қызметкерлердің кадрлық және әлеуметтік бағдарламалармен хабардар болу және қанағаттану деңгейін бағалауға, ықтимал және бар тәуекелдер аймақтарын анықтауға, сондай-ақ қоғамның кадрлық және әлеуметтік саясатын дамыту бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік береді.

Экологиялық жауапкершілік

Қоғам қызметінің бағыты экологияға теріс әсер ететін санатқа жатпайды. Қоғам табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға тырысады, осылайша барлық мүдделі тараптарға үлгі болады.

Презентация