Тұрақты даму

«KazakhExport» ЭСК» АҚ әлеуметтік-жауапты ұйым ретінде өз қызметін экономикаға, қоғамға және қоршаған ортаға қандай да бір дәрежеде әсер ететінін түсіне отырып, ашықтық және әдептілік қағидаттарына сүйенумен жүзеге асырады. «KazakhExport» ЭСК» АҚ өз қызметінде тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа алады және әлеуметтік-экономикалық және экологиялық даму арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізуге тырысады, сондай-ақ БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарына қосылады. 2019 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның тұрақты даму саясатын қабылдады (Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 қарашадағы № 48 шешімі). Саясатқа сәйкес Қоғам өзі үшін белгілі бір бағыттар бойынша ұзақ мерзімді бағдарлар белгіледі және тұрақты даму мәселелерін Қоғамның бизнес-процестеріне кіріктіру бойынша Қоғамның көрсетілген тұрақты даму саясатын іске асыру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді.

Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісілуін қамтамасыз етеді.

Экономикалық жауапкершілік

Әлеуметтік жауапкершілік

Экологиялық жауапкершілік

Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау;

 жұмысқа қабылдау кезінде ашық конкурстық рәсімдерді және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету

биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді азайту

Қоғам қызметінің залалсыздығы

әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын сақтау

шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану

процестердің тиімділігін арттыру

қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту

сақтау технологияларын қолдану

шикізаттық емес экономиканың дамуына, оның ішінде шикізаттық емес салалар мен тауарлар экспортының өсуіне жәрдемдесу

ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру

 

Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік

 

 

Қоғамның алдында тұрған және оның тұрақты дамуға қосқан үлесіне ықпал ететін маңызды міндеттер экономикалық тиімділікті арттыру, шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер экспортының өсуі, персоналды дамыту және еңбек жағдайында тұрақтылықты қамтамасыз ету, қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қолдау, мүдделі тараптармен тұрақты негізде тиімді өзара іс-қимылға қол жеткізу болып табылады.

 

Ұзақ мерзімді перспективада жоғары экономикалық және әлеуметтік нәтижелерге қол жеткізу акционерлердің, мемлекеттің, қоғамн қызметкерлерінің, өнім берушілері мен клиенттерінің, қаржы институттарының және басқа да мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау негізінде ғана мүмкін болады.

Тұрақты даму саласындағы халықаралық бастамаларды қолдау

2017 жылдан бастап Қоғам 160-тан астам елден 12 мыңнан астам компанияны біріктіретін әлеуметтік жауапкершілік саласындағы ең ауқымды халықаралық бастама - БҰҰ Жаһандық шартының (UN Global Compact) мүшесі болып табылады. Жаһандық шарт адам құқықтары, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында оған қатысушылар ерікті түрде ұстанатын он қағидатты декларациялайды. Жаһандық шарт қатысушыларды қазіргі және болашақ ұрпақтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған БҰҰ-ның Тұрақты даму саласындағы мақсаттарын қолдауға шақырады.

Қоғамның негізгі құндылықтарының бірі - бизнесті жауапкершілікпен жүргізу. Қоғам адам құқықтары, еңбек қатынастары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық декларациялар қағидаттарын, оның ішінде ЭЫДҰ-ның көпұлтты кәсіпорындар үшін басқарушы қағидаттарын ұстанады және қолдайды.

Осы халықаралық құжаттардың қағидаттары Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында бекітіледі және Қоғамның бизнес-процестеріне ықпалдастырылады.

Іскерлік этика

Бастысы, әр компанияның жетістігін оның қызметкерлері анықтайды. Компанияның беделі, абыройлы, табысты және тұрақты дамуы әрқайсымызға байланысты. Қоғам қолайлы психологиялық ахуалды қамтамасыз етуге және әрбір қызметкердің әлеуетін іске асыруға жағдай жасауға көп көңіл бөледі. Қоғамда ең үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес әзірленген Іскерлік этика кодексі (бұдан әрі – Кодекс) қолданылады.

Кодекс корпоративтік мәдениеттің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Кодексте бекітілген корпоративтік құндылықтар мен бағдарлар әрбір қызметкерден саналы белсенділік пен бастаманы талап етеді. Қызметкерлердің тәртіптің бірыңғай қағидаттары мен стандарттарын ұстануы жалпы мақсаттармен, мінез-құлық мәдениеті мен дәстүрлерімен біріктірілген сенімді және жоғары кәсіби команданың қалыптасуына ықпал етеді, сонымен қатар компанияның өзінде де, іскери серіктестермен де, клиенттермен де өзара түсіністікті тиісті деңгейде сақтауға көмектеседі.

Қоғамдағы жұмыс барлық қызметкерлердің мемлекеттің, нарық пен қоғамның талаптарына сәйкес келетін және «комплаенс» терминінің негізін құрайтын заңнамалық, этикалық және кәсіптік нормалар мен стандарттарды мүлтіксіз сақтауын көздейді. Қоғам операциялық және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде кез келген нысанда және көріністерде сыбайлас жемқорлықты қабылдамау қағидатын ұстанады.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау бизнес-процестерді ұйымдастыру жүйесіндегі құрамдас бөліктердің бірі болып табылады. Қоғам мүдделі тараптармен – акционерлермен, қызметкерлермен, өнім берушілермен және клиенттермен, сондай-ақ мемлекеттік билік органдарымен әріптестік, ұзақ мерзімді, жемісті, сенімді және өзара тиімді қатынастарды қалыптастыруға ұмтылады.

Қоғам мүдделі тұлғалармен өзара қарым-қатынасын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қағидаты негізінде құрады. Қоғам қолдайтын жобалар отандық кәсіпорындардың дамуына жаңа серпін береді, отандық тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің экспортын ұлғайтуға ықпал етеді.

Мүдделі тараптармен сенімді қарым-қатынас орнату ашық есептілікті ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Қоғам ұзақ мерзімді өзара тиімді ынтымақтастыққа ұмтылады және барлық мүдделі тараптардың барлық мүдделері мен үміттерін ескеруге тырысады.

Біздің мүдделі тараптарымыздың жан-жақтылығын ескере отырып, Қоғамда барлық мүдделі тараптармен, мейлі ол жеке тұлға болсын, ірі ұйым болсын, өзара іс-қимыл жасаудың әртүрлі тетіктері бар.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қоғам барлық мүдделі тараптар алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, әлеуметтік-жауапты компания болып табылады, Қоғам қоршаған ортаны қорғау, еңбек және жұмыспен қамту мәселелерін реттеу саласында әлеуметтік-бағдарланған саясатты жүргізеді.

Адам құқықтарын сақтау

Қоғам қазақстандық заңнамамен қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

Адам құқықтары саласындағы негізгі халықаралық құжаттардың қағидаттары «KazakhExport» ЭСК» АҚ Іскерлік этика кодексінде, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген, корпоративтік бизнес-процестерге біріктірілген.

Қоғам өзінің барлық серіктестерінен, жеткізушілерінен және клиенттерінен адамның іргелі құқықтары мен бостандықтарын тануды және өз қызметінде адам құқықтары саласындағы негізгі қағидаттарды ұстануды күтеді.

Қоғамда қажетті рәсімдер қолданылады, олардың мақсаты адам құқықтарын сақтау саласындағы шағымдар мен арыздарға жедел әрекет ету болып табылады.

Қызметкерлерді оқыту және дамыту

Қоғамның басты активі - бұл тиімді жұмыс істеуге ынталандырылған жоғары кәсіби қызметкерлер.

Қоғамның әрбір қызметкерінің кәсіби қызметіндегі және командалық жұмысындағы табысы олардың  білімдері мен дағдыларының көлеміне байланысты болады. Қоғам өз қызметкерлерінің қабілеттері мен дағдыларын үнемі жетілдіруге мүмкіндік береді. Персоналды оқыту және дамыту саласындағы саясаттың негізгі аспектісі ішкі өсу және кәсіби даму стратегиясы болып табылады.

Карантин кезеңінде қашықтан оқыту жүйесі белсенді қолданылуда, онда қызметкерлердің білімге тез және ыңғайлы қолжетімділігін қамтамасыз ететін көптеген корпоративтік курстар мен мультимедиялық құралдар бар.

Корпоративтік мәдениет

Корпоративтік мәдениет Қоғам қызметіндегі маңызды буын, Қоғамның табысты даму стратегиясының ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады, ол персоналмен, серіктестермен және клиенттермен өзара іс-қимыл жасау кезінде Қоғам ұстанатын басты бағдарлар мен құндылықтарға негізделеді.

Қоғамның корпоративтік мәдениеті саласындағы негізгі бастамалардың ішінде келесі бағыттарды атап өтуге болады:

  • Іскерлік этика
  • Ішкі коммуникациялар және қызметкерлердің қатысуын талдау
  • Корпоративтік іс-шаралар

Ішкі коммуникациялар немесе қызметкерлерді тарту – Қоғамның корпоративтік мәдениетінің ажырамас бөлігі және қызмет тиімділігін арттырудың басты факторларының бірі. Бүгінгі таңда Қоғамда персоналды Қоғамда болып жатқан негізгі өзгерістер, жобалар мен оқиғалар туралы уақтылы ақпараттандыру, бөлімшелер арасындағы ынтымақтастық пен білім алмасуды қолдау міндеттері бірінші орында.

Корпоративтік мәдениетті және ішкі коммуникация жүйесін одан әрі дамыту бағыттарын дұрыс анықтау үшін қоғамда тұрақты негізде әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі. Зерттеулер қызметкерлердің кадрлық және әлеуметтік бағдарламалармен хабардар болу және қанағаттану деңгейін бағалауға, ықтимал және бар тәуекелдер аймақтарын анықтауға, сондай-ақ қоғамның кадрлық және әлеуметтік саясатын дамыту бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік береді.

Экологиялық жауапкершілік

Қоғам қызметінің бағыты экологияға теріс әсер ететін санатқа жатпайды. Қоғам табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға тырысады, осылайша барлық мүдделі тараптарға үлгі болады.

Тұрақты даму туралы ақпарат

30.12.2020

Әркімнің қосқан үлесі маңызды

Экономикалық, әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік – KazakhExport-тың тұрақты даму саласындағы қызметінің басты бағдары. БҰҰ Жаһандық шартының, ашықтық пен әдептілік қағидаттарына, тұрақты прогреске ұмтылуға негізделген сол бағдарлар Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 қарашадағы шешімімен қабылданған «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның Тұрақты даму саясатында (бұдан әрі - ТДС) көрсетілген. 

Сонымен қатар, Қоғамда 2020-2021 жылдарға арналған ТДС іске асыру жөніндегі жоспар қолданылады, оның іс-шаралары тұрақты даму мәселелерін KazakhExport-тың барлық бизнес-процестеріне дәйекті түрде интеграциялауға бағытталған.

Бастапқы кезеңде компанияның барлық қызметкерлері ТДС қағидаттарын оқытудан өтті және тестілеу өткізу арқылы осы саладағы өз білімдерін бекітті.

 – Жасалған дайындық жұмысы өте маңызды, өйткені әрбір қызметкердің тұрақты дамудың мақсаттары мен міндеттерін қаншалықты түсінетіні және қабылдайтыны, оларды компанияның миссиясымен және осы процеске қосқан үлесімен байланыстыруы - Қоғамда ТДС-ты іске асыру тиімділігіне әсер етеді, - дейді халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры Нұрлан Жанбатыров.

Оның айтуынша, бұл, көптеген адамдар бірінші кезекте ойлайтындай, экономикалық және әлеуметтік компоненттер ғана емес, сонымен қатар бұл экологиялық сананы қалыптастыру: «жасыл кеңсе» қағидаты бойынша ресурстарды ұтымды пайдалану, электр энергиясы мен суды үнемдеу, қалдықтарды сұрыптау және тағы басқалар.

Қызметкерлердің құштарлығы, олардың өз жұмыстарын мүмкіндігінше жақсы орындауға деген ұмтылысы тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізудің маңызды көрсеткіші болып табылады.

Осы жылы «Ernst & Young Kazakhstan» ЖШС жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша Қоғам қызметкерлерінің тартылу деңгейі 2019 жылмен салыстырғанда 4%-ға өсіп, 85%-ды құрады.

 - Осы жылы жүргізілген зерттеудің қорытындысы бойынша біздің компания «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның басқа еншілес ұйымдарымен салыстырғанда, тартылу деңгейінің ең жоғары өсуін көрсетті және Холдингтің барлық еңшілес ұйымдары арасында қызметкерлердің тартылу деңгейі бойынша екінші орынға көтерілді, - деп нақтылады Н. Жанбатыров.  

Өз кезегінде, әлеуметтік жауапкершілік бағыты бойынша компания ашық конкурстық рәсімдерді және жұмысқа қабылдау кезінде тең мүмкіндіктерді барынша қамтамасыз етуге, әділ сыйақы беруге және қызметкерлердің құқықтарын сақтауға, оларды оқыту мен кәсіби дамытуға, ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға ұмтылады.

28.06.2021

KazakhExport қызметкерлері Covid-19 қарсы вакцинаны ерікті түрде алды

Ағымдағы жылдың екінші тоқсанында «KazakhExport» ЭСК» АҚ қызметкерлері Сovid-19 коронавирустық инфекциясына қарсы вакцинаны ерікті орталықтандырылған түрде алды. Бұл үшін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Адам ресурстарды басқару департаменті Нұр-Сұлтан қаласының Денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп Холдингтің еншілес ұйымдарының кадр қызметтерінің көмегімен компанияның кеңсесіне дәрігерлердің мобильді тобының шығуын ұйымдастырды.

Вакциналауға өтінімді қызметкерлер алдын ала берген. Емшараны өткізу алдында олар ықтимал қарсы айғақтар мен алдын алу шаралары туралы егжей-тегжейлі түсініктемелер алды.      

 Сондай-ақ коронавирустық инфекция пандемиясының алғашқы күндерінен бастап «KazakhExport» ЭСК» АҚ қызметкерлерінің денсаулығын қорғау бойынша инфекцияның таралуының алдын алу шараларын қабылдады.

Күн сайын ахуалды мониторингтеу және бақылау жүзеге асырылады: компанияның кеңселерінде санитарлық қорғаудың қатаң шаралары енгізілді, жұмыс беттерін дезинфекциялаумен үй-жайларды күнделікті жинау жұмыстары жүргізілуде, антисептикалық құралдары бар диспенсерлер орнатылды, барлық қызметкерлер мен келушілердің бизнес-орталық ғимаратына кіру кезінде температурасы өлшенеді. Қызметтік іссапарлар қысқартылды, «KazakhExport» ЭСК» АҚ қызметкерлерінің басым бөлігі қашықтан жұмыс режиміне ауыстырылды. Кеңседе жұмыс істейтіндер ПТР-тесттерін және антиденелерге тестілерді тұрақты негізде тапсырады.

26.08.2021

«Жасыл кеңсе»

«KazakhExport» ЭСК» АҚ еліміздің экологиясын жақсартуға бағытталған бастамаларды қолдайды. Өз қызметі шеңберінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ орнықты даму қағидаттарын ұстанады, қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыру жөнінде шаралар қабылдайды.

2021 жылғы маусымда «KazakhExport» ЭСК» АҚ-да «Жасыл кеңсені» енгізу жөніндегі тұжырымдама қабылданды, қазіргі уақытта экологиялық кеңістікті құру жөніндегі іс-шаралардың қадамдық жоспарын әзірлеу сатысында. «Жасыл кеңсені» енгізудің мақсаты - ресурстарды ұтымды және ұқыпты пайдалануды арттыру, қолайлы және қауіпсіз жағдайлар жасау және қоршаған ортаға теріс әсерді азайту.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ-да электрондық құжат айналымы жүйесі енгізілген және электрондық-цифрлық қолтаңба қолданылады, бұл қағаз тасымалдағыштарды тұтынуды айтарлықтай қысқартады. Қалдықтарды бөлек жинауға жағдай жасалған. Бұдан басқа, «KazakhExport» ЭСК» АҚ  жұмыскерлерді экологиялық ағарту бойынша оқыту жүргізді, қолайлы еңбек жағдайлары жасалуда.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ кеңсе ғимараттарын жалға алған «Бәйтерек» холдингі тобының бизнес-орталығында экологиялық ластанудың барлық түрлерін қысқартатын барлық ресурс үнемдейтін технологиялар ескерілгенін атап өткен жөн.