Тұрақты даму | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Тұрақты даму

«KazakhExport» ЭСК» АҚ әлеумет алдында жауапты ұйым ретінде өз қызметінің экономикаға, қоғамға және қоршаған ортаға белгілі бір дәрежеде әсер ететінін түсінеді.  Сол себепті компанияның жұмыс барысы ашық және заманауи бизнес концепцияларының негізінде жүзеге асырылады. «KazakhExport» ЭСК» АҚ қызметінде тұрақты даму қағидаттары шешуші роль атқарады. Ұлттық компания әлеуметтік-экономикалық және экологиялық дамудағы тепе-теңдікке ұмтылады, сондай-ақ БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарын ұстанады. 2019 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның тұрақты даму саясатын қабылдады (Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 қарашадағы № 48 шешімі). Бұл саясатқа сәйкес Қоғам өзі үшін белгілі бір бағыттар бойынша ұзақмерзімді бағдарлар белгіледі және тұрақты даму мәселелерін Қоғамның бизнес-процестеріне кіріктіру бойынша Қоғамның көрсетілген тұрақты даму саясатын іске асыру жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді.

Қоғам ұзақмерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының орындалуын қамтамасыз етеді.

Экономика алдындағы жауапкершілік

Әлеумет алдындағы жауапкершілік

Экология алдындағы жауапкершілік

Жалғыз акционер мүддесін қорғау

Жұмысқа қабылдау кезінде ашық конкурс ұйымдастыру және баршаға бірдей мүмкіндік ұсыну 

Табиғатқа әсер ететін биологиялық және физикалық әсерді азайту

Қоғам қызметінің шығынсыз болуы

Әділ сыйақы және қызметкер құқықтарын сақтау

Шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану

Жұмыс барысының тиімділігін арттыру

Қызметкерлерді оқыту және білігін арттыру

Сақтау технологияларын қолдану

Шикізат емес экономиканың дамуына көмектесу

Ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

 

 

Экономика тиімділігін арттыру, шикізат емес тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер экспортын дамыту, персоналды күшейту және еңбек жағдайындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету, қауіпсіздіктің жоғары деңгейін ұстану, мүдделі тараптармен тұрақты негізде тиімді өзара іс-қимылға қол жеткізу – Қоғам алдында тұрған және оның тұрақты дамуға қосқан үлесіне ықпал ететін маңызды міндет.

Ұзақмерзімді перспективада жоғары экономикалық және әлеуметтік нәтижелерге қол жеткізу акционерлердің, мемлекеттің, Қоғам қызметкерлерінің, қаржы институттарының және басқа да мүдделі тараптардың бірлескен қызметінің негізінде мүмкін болады.

Тұрақты даму саласындағы халықаралық бастамаларды қолдау

2017 жылы Қоғам 160-тан астам елдің 12 мыңға жуық компаниясын біріктіретін әлеуметтік жауапкершілік саласындағы ең ауқымды халықаралық бастама – БҰҰ Жаһандық шартына (UN Global Compact) қосылды.  Жаһандық шарт адам құқықтары, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында ұстанатын қағидатты декларациялайды.

Жаһандық шарт қатысушыларды қазіргі және болашақ ұрпақтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған БҰҰ-ның тұрақты даму саласындағы мақсаттарын қолдауға шақырады.

Қоғамның негізгі құндылықтарының бірі - бизнесті жауапкершілікпен жүргізу. Қоғам адам құқықтары, еңбек қатынастары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық декларациялар қағидаттарын, оның ішінде ЭЫДҰ-ның көпұлтты кәсіпорындар үшін басқарушы қағидаттарын ұстанады және қолдайды.

Осы халықаралық құжаттардың қағидаттары Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында бекітіледі және Қоғамның бизнес-процестеріне ықпалдастырылады.

Іскерлік этика

Кез келген компания жетістігі оның қызметкерлерімен тікелей байланысты. Компанияның беделі, табысты және тұрақты дамуы үшін әрқайсымыз жауаптымыз. Қоғам жұмысқа қолайлы психологиялық ахуалды қамтамасыз етуге және әрбір қызметкердің әлеуетін арттыруға көп көңіл бөледі. Қоғамда ең үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес әзірленген Іскерлік этика кодексі (бұдан әрі – Кодекс) қолданылады.

Кодекс – корпоративтік мәдениеттің маңызды құралдарының бірі. Кодексте бекітілген корпоративтік құндылықтар мен бағдарлар әрбір қызметкерден саналы белсенділік пен бастаманы талап етеді. Қызметкерлердің тәртіптің бірыңғай қағидаттары мен стандарттарын ұстануы жалпы мақсаттармен, мінез-құлық мәдениеті мен дәстүрлерімен біріктірілген сенімді және жоғары кәсіби команданың қалыптасуына ықпал етеді, сонымен қатар компанияның өзінде де, серіктестермен де, клиенттермен де өзара түсіністікті тиісті деңгейде сақтауға көмектеседі.

Қоғамдағы жұмыс мемлекеттің, нарық пен қоғамның талаптарына сәйкес келетін және «комплаенс» терминінің негізін құрайтын заңнамалық, этикалық және кәсіптік нормалар мен стандарттарды мүлтіксіз сақтауын көздейді. Қоғам операциялық және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде кез келген нысанда және көріністерде сыбайлас жемқорлықты жою қағидатын ұстанады.

Мүдделі тараптармен өзара байланыс

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау – бизнес-процестерді ұйымдастыру жүйесіндегі құрамдас бөліктердің бірі. Қоғам мүдделі тараптармен, акционерлермен, қызметкерлермен, өндірушілермен және клиенттермен, сондай-ақ билік органдарымен ұзақмерзімді және өзара тиімді қатынастарды қалыптастыруға ұмтылады.

Қоғам мүдделі тұлғалармен өзара қарым-қатынасын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қағидаты негізінде құрады. Қоғам қолдайтын жобалар отандық кәсіпорындардың дамуына жаңа серпін береді, отандық тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің экспортын ұлғайтуға ықпал етеді.

Мүдделі тараптармен сенімді қарым-қатынас орнату ашық есепті ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Қоғам ұзақмерзімді өзара тиімді ынтымақтастыққа ұмтылады және барлық мүдделі тараптардың  талабын ескеруге тырысады.

Біздің мүдделі тараптарымыздың жан-жақтылығын ескере отырып, Қоғамда барлық мүдделі тараптармен, мейлі ол жеке тұлға болсын, ірі ұйым болсын, өзара іс-қимыл жасаудың әртүрлі тетіктері бар.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қоғам барлық мүдделі тарап алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, әлеуметтік алдында жауапты компания екенін түсінеді. Қоғам қоршаған ортаны қорғау, еңбек және жұмыспен қамту мәселелерін реттеу саласында әлеуметтік саясат жүргізеді.

Адам құқықтарын сақтау

Қоғам қазақстандық заңнамамен қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

Адам құқықтары саласындағы негізгі халықаралық құжаттардың қағидаттары «KazakhExport» ЭСК» АҚ Іскерлік этика кодексінде, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген, корпоративтік бизнес-процестерге біріктірілген.

Қоғам өзінің барлық серіктестерінен, жеткізушілерінен және клиенттерінен адамның іргелі құқықтары мен бостандықтарын тануды және өз қызметінде адам құқықтары саласындағы негізгі қағидаттарды ұстануды күтеді.

Қоғамда қажетті рәсімдер қолданылады, олардың мақсаты адам құқықтарын сақтау саласындағы шағымдар мен арыздарға жедел әрекет ету болып табылады.

Қызметкерлерді оқыту және дамыту

Қоғамның басты активі - бұл тиімді жұмыс істеуге ынталандырылған жоғары кәсіби қызметкерлер.

Қоғамның әрбір қызметкерінің кәсіби қызметіндегі және командалық жұмысындағы табысы олардың  білімдері мен дағдыларының көлеміне байланысты болады. Қоғам өз қызметкерлерінің қабілеттері мен дағдыларын үнемі жетілдіруге мүмкіндік береді. Персоналды оқыту және дамыту саласындағы саясаттың негізгі аспектісі ішкі өсу және кәсіби даму стратегиясы болып табылады.

Карантин кезеңінде қашықтан оқыту жүйесі белсенді қолданылуда, онда қызметкерлердің білімге тез және ыңғайлы қолжетімділігін қамтамасыз ететін көптеген корпоративтік курстар мен мультимедиялық құралдар бар.

Корпоративтік мәдениет

Корпоративтік мәдениет Қоғам қызметіндегі маңызды буын, Қоғамның табысты даму стратегиясының ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады, ол персоналмен, серіктестермен және клиенттермен өзара іс-қимыл жасау кезінде Қоғам ұстанатын басты бағдарлар мен құндылықтарға негізделеді.

Қоғамның корпоративтік мәдениеті саласындағы негізгі бастамалардың ішінде келесі бағыттарды атап өтуге болады:

  • Іскерлік этика
  • Ішкі коммуникациялар және қызметкерлердің қатысуын талдау
  • Корпоративтік іс-шаралар

Ішкі коммуникациялар немесе қызметкерлерді тарту – Қоғамның корпоративтік мәдениетінің ажырамас бөлігі және қызмет тиімділігін арттырудың басты факторларының бірі. Бүгінгі таңда Қоғамда персоналды Қоғамда болып жатқан негізгі өзгерістер, жобалар мен оқиғалар туралы уақтылы ақпараттандыру, бөлімшелер арасындағы ынтымақтастық пен білім алмасуды қолдау міндеттері бірінші орында.

Корпоративтік мәдениетті және ішкі коммуникация жүйесін одан әрі дамыту бағыттарын дұрыс анықтау үшін қоғамда тұрақты негізде әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі. Зерттеулер қызметкерлердің кадрлық және әлеуметтік бағдарламалармен хабардар болу және қанағаттану деңгейін бағалауға, ықтимал және бар тәуекелдер аймақтарын анықтауға, сондай-ақ қоғамның кадрлық және әлеуметтік саясатын дамыту бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік береді.

Экологиялық жауапкершілік

Қоғам қызметінің бағыты экологияға теріс әсер ететін санатқа жатпайды. Қоғам табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға тырысады, осылайша барлық мүдделі тараптарға үлгі болады.

Презентация