Сыртқы аудит | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Сыртқы аудит

«KazakhExport» ЭСК» АҚ қаржылық есебінің сыртқы аудиторы

«KazakhExport» ЭСК» Акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 29 желтоқсандағы шешіміне сәйкес, 2022-2023 жылдардағы қаржы есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым болып «ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС» ЖШС айқындалды.

2022 жылы Сыртқы аудитор көрсететін қызметтер тізімі:

  • 2022 жылғы 30 маусымда аяқталатын «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның аралық қысқартылған жеке қаржылық есебіне шолу;
  • Барлық елеулі аспектіде ХҚЕС-ке сәйкес 2022 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша және аяқталатын жылға арналған Тапсырыс берушінің жылдық жеке қаржылық есебінің аудиті;
  • «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының №234-III Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органының нормативтік актісінде бекітілген тізбеге, нысандарға сәйкес дайындалған 2022 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша және аяқталатын жылға арналған Тапсырыс берушінің жылдық жеке қаржылық есебінің аудиті (осы тармақ Тапсырыс берушінің талабы бойынша беріледі);
  • «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы отырысының хаттамасымен бекітілген форматта шоғырландыру мақсаттары үшін жасалған, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша және аяқталатын жылға арналған жеке қаржылық есеп аудиті;
  • Ілеспе қызметтерді көрсету.

Сыртқы аудитор қаржылық есеп аудитін сатып алу туралы шарт шеңберінде бухгалтерлік және салық есебін жүргізу мәселелері бойынша консультациялар береді, қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және «KazakhExport» ЭСК» АҚ басшылығына презентациялар ұсынады.