Экспорттаушының кредитін сақтандыру

«Экспорттаушының кредитін сақтандыру» сұлбасы бойынша «KazakhExport» Экспорттық сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғам қазақстандық Экспорттаушыға Шетелдік қарсы агенттің (импорттаушының) экспортық келісімшарт бойынша өзінің қаржылық міндеттемелерін орындамауымен байланысты залал тәуекелінен қорғауды ұсынады, мұнда тауарлардың, жұмыстар мен қызметтерді төлемді кейінге шегеру шартымен сату ескерілген.

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы мен импорттаушы төлемді кейінге қалдыру мүмкіндігімен экспорттық келісімшарт жасасады. 
  • Экспорттаушы сақтандыру үшін «KazakhExport»-қа өтінім береді. 
  • «KazakhExport» өтінімді қарайды және экспорттаушымен сақтандыру келісімшартын бекітеді. 
  • Экспорттаушы тауарларды жеткізеді және сақтандыру сыйлықақысын төлейді. 
  • Егер импорттаушы алған тауарына төлемесе, «KazakhExport» экспорттаушының шығынын өтейді. 

Өтінімге арналған құжаттар