Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Шұғыл валюталық операциялар бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру - банктерге валюта айырбастау келісімшарттары бойынша міндеттемелерді экспорттаушылардың міндеттемелерін орындамау тәуекелінен сақтандыруды қамтамасыз ету.

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы валюталық тәуекелдерін хеджирлеу мақсатында форвардтық мәміле жасасу үшін Банкке жүгінеді;
  • KazakhExport пен Банк мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық- құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасады;
  • Экспорттаушы Импорттаушыға өнімдер/қызметтер жеткізуді жүзеге асырады;
  • Импорттаушы Экспорттаушыға жеткізу үшін төлем жасайды;
  • Экспорттаушы Банк алдында форвардтық мәміле бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, экспорттаушы Банкке залалын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар