Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Құрал банктерге экспорттаушылардың валюталық мерзімді келісімшарттар бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелінен сақтандыру қорғанысын ұсынады

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы валюталық тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында форвардтық мәміле жасау үшін банкке жүгінеді
  • Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі, экспорттаушы және банк мерзімді валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының АҚЖ сақтандыру шартын жасасады
  • Экспорттаушы шетелдік сатып алушыға тауарларды/ жұмыстарды/ қызметтерді жеткізуді жүзеге асырады
  • Шетелдік сатып алушы экспорттаушыға жеткізу ақысын төлейді
  • Экспорттаушы банк алдындағы форвардтық мәміле бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі банктің шығынын өтейді

Өтінімге арналған құжаттар