Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Мерзімдік валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Құрал банктерге экспорттаушылардың валюталық мерзімді келісімшарттар бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелінен сақтандыру қорғанысын ұсынады

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы валюталық тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында форвардтық мәміле жасау үшін банкке жүгінеді
  • KazakhExport, экспорттаушы және банк мерзімді валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының АҚЖ сақтандыру шартын жасасады
  • Экспорттаушы шетелдік сатып алушыға тауарларды/ жұмыстарды/ қызметтерді жеткізуді жүзеге асырады
  • Шетелдік сатып алушы экспорттаушыға жеткізу ақысын төлейді
  • Экспорттаушы банк алдындағы форвардтық мәміле бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, KazakhExport банктің шығынын өтейді

Өтінімге арналған құжаттар