Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру

Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру - Кредиттік ұйымға кредиттік шарт шеңберінде өз міндеттемелері бойынша қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) төлем жасамау қатерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Сақтандыру тәртібі
  • KazakhExport Кредиттік ұйымды дефолт қатерінен сақтандыру қорғауын ұсынады.
  • Кредиттік ұйым экспорттаушыға, мақсаты экспортты дамытуды да қамтитын инвестициялық жобаға (жобалық қаржыландыруға) кредит береді.
  • Қарыз алушы (экспорттаушы) дефолт жағдайына тап болса, KazakhExport Кредиттік ұйымның шығындарын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар