Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру

Құрал кредиттік ұйымға кредиттік шарт шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша төлемеу тәуекелінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік береді

Сақтандыру тәртібі
  • KazakhExport банкке берілген қарыз бойынша экспорттаушының міндеттемелерін орындамау тәуекелінен сақтандыруды ұсынады
  • Кредит ұйымы экспорттаушыға инвестициялық жобаға (жобалық қаржыландыруға) несие береді, оның мақсаты экспортты дамытуды қамтиды Қарыз алушы (экспорттаушы) дефолтқа ұшыраған жағдайда
  • KazakhExport кредит ұйымының шығындарын өтейді

Өтінімге арналған құжаттар