Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру

Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру - Кредиттік ұйымға кредиттік шарт шеңберінде өз міндеттемелері бойынша қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) төлем жасамау қатерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Өтінімге арналған құжаттар