Облигациялар бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Облигациялар бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Құрал экспорттық әлеуетті дамыту мақсатында қаржыландыруды тартуға мүмкіндік береді және экспорттаушылар шығарған облигацияларды ұстаушыларға дефолт тәуекелінен қорғауды қамтамасыз етеді

Сақтандыру тәртібі
  • KazakhExport пен Экспорттаушы облигациялар бойынша экспорттаушының АҚЖ сақтандыру шартын жасасады;
  • Экспорттаушы KazakhExport-тың сақтандыру өтемімен облигациялар шығарады;
  • Облигацияларды орналастырудан алынған қаражаттардың арқасында Экспорттаушы өз өнімдерінің экспортын ұлғайтады;
  • Экспорттаушы өзі шығарған облигацияларды уақтылы өтемеген жағдайда, KazakhExport облигация Ұстаушыларға облигация құнын номинал құны бойынша өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар