Экспорттаушының жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Экспорттаушының жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру

Құрал қазақстандық кәсіпорынға (экспорттаушыға) жұмыстарды орындауды/төлемді кейінге қалдыру шарттарында қызмет көрсетуді көздейтін экспорттық келісімшарттар бойынша шетелдік сатып алушының төлемеу тәуекелінен және/немесе экспорттаушы орындаған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді қабылдаудан негізсіз/дәлелсіз жалтарудан/бас тартудан қорғауды ұсынады

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы шетелдік тапсырыс берушімен жұмыстарды орындауға/қызмет көрсетуге экспорттық келісімшарт жасасады
  • Экспорттаушы Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі сақтандыруға өтініш береді
  • Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі өтінішті қарайды және экспорттаушымен сақтандыру шартын жасасады
  • Экспорттаушы сақтандыру сыйақысын төлейді және экспорттық келісімшартқа сәйкес жұмыстарды орындайды/қызмет көрсетеді
  • Егер шетелдік тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды немесе көрсетілген қызметтерді негізсіз себептермен қабылдаудан бас тартса және/немесе орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді жүзеге асырмаса – Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі экспорттаушының шығындарын өтейді

Өтінімге арналған құжаттар