Халықаралық факторингті сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Халықаралық факторингті сақтандыру

Халықаралық факторингті сақтандыру - шетелдік контрагенттердің шарттық міндеттемелерін орындамау тәуекелі бар факторингтік мәмілелер бойынша қаржы институтын сақтандыруды сақтандыру.

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы және факторинг қызметтерін ұсынушы қаржы институты (бұдан әрі – Фактор) факторинг шартын жасасады;
  • KazakhExport пен Фактор факторингті сақтандыру шартын жасасады;
  • Экспорттаушы Импорттаушыға өнімдер жеткізеді;
  • Экспорттаушы өнімдердің тиеп-жөнелтілуі туралы құжаттарды бергеннен кейін Фактор Экспорттаушыға жеткізілген өнім құнын төлейді;
  • Импорттаушы Фактор алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда KazakhExport Фактордың залалдарын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар