Аванстық төлемді сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Аванстық төлемді сақтандыру

Аванстық төлемді сақтандыру аванс беру шарттарында қазақстандық тауарларды/қызметтерді қазақстандық компаниядан сатып алатын шетелдік компанияны (Импорттаушыны) қорғайды. 

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы мен импорттаушы авансты төлем шартында келісімшарт бекітеді.
  • «kazakhexport» пен экспорттаушы авансты төлемді қайтару бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру келісімшартын жасасады.
  • Импорттаушы алдын ала экспорттаушы тауарларының немесе қызметінің төлемін жасайды.
  • Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалмауы және авансты төлемінің қайтарылмауы жағдайында «kazakhexport» импорттаушының шығынын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар