Экспорттаушының жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру

Экспорттаушылардың жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру - қазақстандық кәсіпорынға (экспорттаушыға) төлемді кейінге қалдыру шарттарында жұмыстарды орындауды/қызметтерді көрсетуді көздейтін экспорттық келісімшарттар бойынша импорттаушы орындаған жұмыстарды/қызметтерді қабылдаудан негізсіз және уәжделмеген жалтару/бас тартқан жағдайында шетелдік контрагенттің (импорттаушының) төлемеу қатерінен қорғауды алуға мүмкіндік беретін құрал.

Өтінімге арналған құжаттар