Экспорттаушының қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Экспорттаушының қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Экспорттаушылардың қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру - Қаржы ұйымына кепілдік шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (Экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша төлем жасамау қатерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы Импорттаушымен төлемді кейінге қалдыру мүмкіндігімен экспорттық келісімшарт жасасады.
  • Экспорттаушы Қаржы ұйымына кепілдік алуға өтініш береді.
  • Экспорттаушы KazakhExport - қа сақтандыруға өтініш береді.
  • KazakhExport өтінімді қарайды және экспорттаушымен сақтандыру шартын жасасады.
  • Кредиттік ұйым қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) міндеттемелері бойынша кепілдік береді
  • KazakhExport қаржы ұйымына Экспорттаушы Кепілдік бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайдағы сақтандыру қорғанысын ұсынады.
  • Экспорттаушы кепілдік бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, KazakhExport қаржы ұйымының шығындарын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар