Экспорттаушының қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Экспорттаушының қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Құрал қаржы ұйымына кепілдік шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша орындамау тәуекелінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беред

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы шетелдік сатып алушымен экспорттық келісімшарт жасайды
  • Экспорттаушы Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі сақтандыруымен банкке кепілдік алуға өтініш береді
  • Экспорттаушы Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі сақтандыруға өтініш береді, шарттары келісілгеннен кейін сақтандыру шартын жасасады және сақтандыру сыйлықақысын төлейді
  • Банк экспорттаушының міндеттемелері бойынша кепілдік береді
  • Экспорттаушы кепілдік бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі банкке шығынды өтейді

Өтінімге арналған құжаттар