Экспорттаушының қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Экспорттаушылардың қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру - Қаржы ұйымына кепілдік шеңберінде қазақстандық кәсіпорынның (Экспорттаушының) өз міндеттемелері бойынша төлем жасамау қатерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Өтінімге арналған құжаттар