Экспорттаушының қысқамерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Экспорттаушының қысқамерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру

Бұл құрал экспорттаушылар мен оларға қаржыландыруды ұсынатын қаржы институттарын шетелдік сатып алушылардың төлемеу қаупінен қорғауға арналған. Осы өніммен экспорттаушы төлемді кейінге қалдыра отырып, экспорттық келісімшарттардың бүкіл портфелін сақтандыра алады

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы төлемді кейінге қалдыру шартымен шетелдік сатып алушымен экспорттық келісімшарт жасасады
  • Экспорттаушы Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі сақтандыруға өтініш береді Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі өтінімді қарайды және экспорттаушымен сақтандыру шартын жасасады
  • Экспорттаушы ең төменгі сақтандыру сыйлықақысын төлейді және экспорттық келісімшартқа сәйкес тауарларды, жұмыстарды/қызметтерді жеткізеді
  • Экспорттаушы Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі нақты сауда айналымы туралы ақпараты бар декларацияны ұсынады
  • Бұрын төленген ең төменгі сақтандыру сыйлықақысы мен декларация бойынша есептелген сыйлықақы арасында айырмашылық туындаған жағдайда экспорттаушы қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлейді
  • Егер шетелдік сатып алушы алынған тауарды төлемесе, Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі экспорттаушының шығындарын өтейд
Сақтандыру өтемінің көлемі қандай?
  • Коммерциялық және саяси сын-қатерлер бойынша сақтандыру өтемі шығын сомасының 80% құрайды

Өтінімге арналған құжаттар