Экспорттаушының қысқамерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Экспорттаушының қысқамерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру

Экспорттаушының қысқа мерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру - қазақстандық кәсіпорынға (экспорттаушыға) қазақстандық тауарларды төлемді кейінге қалдыру шарттарында өткізуді көздейтін экспорттық келісімшарттар бойынша шетелдік контрагенттердің (импорттаушылардың) төлемеу қатерінен экспорттық келісімшарттардың барлық портфелін қорғауды алуға мүмкіндік беретін құрал.

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы импорттаушылармен төлемді кейінге қалдыру мүмкіндігімен экспорттық келісімшарттар жасасады.
  • Экспорттаушы KazakhExport - қа сақтандыруға өтініш береді.
  • KazakhExport өтінімді қарайды және экспорттаушымен сақтандыру шартын жасасады.
  • Экспорттаушы ең төменгі сақтандыру сыйлықақысын төлейді және тауарларды экспорттық келісімшарттарға сәйкес жеткізеді.
  • Экспорттаушы KazakhExport-қа нақты сауда айналымы туралы ақпараты бар декларацияны ұсынады
  • Бұрын төленген ең төменгі сақтандыру сыйлықақысы мен декларация бойынша есептелген сыйлықақының арасында айырма туындаған жағдайда экспорттаушы қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлейді.
  • Егер импорттаушылар алған тауар үшін ақы төлемесе, KazakhExport экспорттаушының шығындарын өтейді.
Сақтандыру өтемінің көлемі қандай?
  • Коммерциялық және саяси сын-қатерлер бойынша сақтандыру өтемі шығын сомасының 80% құрайды

Өтінімге арналған құжаттар