Халықаралық факторингті сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Халықаралық факторингті сақтандыру

Факторингтік операциялар бойынша қаржы ұйымын шетелдік контрагенттердің өз келісімшарттық міндеттемелерін орындамау тәуекелінен сақтандыру қорғанысы

Сақтандыру тәртібі
  • Факторинг (фактор) қызметтерін ұсынатын экспорттаушы мен қаржы институты факторинг шартын жасасады
  • Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі және фактор факторингті сақтандыру шартын жасасады
  • Экспорттаушы өнімді шетелдік сатып алушыға жеткізуді жүзеге асырады
  • Экспорттаушы өнімді жөнелту туралы құжаттарды ұсынғаннан кейін фактор экспорттаушыға жеткізілген өнімнің құнын төлейді
  • Шетелдік сатып алушы фактор алдындағы міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі факторға шығындарды өтейді

Өтінімге арналған құжаттар