Шетелдік контрагентті қаржыландыру кезінде кредиттік ұйымды сақтандыру

Кредиттік ұйымды шетелдік контрагентті қаржыландыру кезінде сақтандыру - Кредиттік ұйымға Кредиттік шарт шеңберінде өз міндеттемелері бойынша шетелдік контрагенттің (импорттаушының) төлем жасамау қатерінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік беретін құрал.

Өтінімге арналған құжаттар