Шетелдік контрагентті қаржыландыру кезінде кредиттік ұйымды сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Шетелдік контрагентті қаржыландыру кезінде кредиттік ұйымды сақтандыру

Құрал кредит ұйымына несие шарты шеңберінде шетелдік сатып алушының өз міндеттемелері бойынша төлем жасамау қаупінен сақтандыру қорғанысын алуға мүмкіндік береді

Сақтандыру тәртібі
  • KazakhExport кредиттік ұйымды шетелдік сатып алушының дефолт тәуекелінен сақтандыру қорғанысын ұсынады
  • Қаржы институты шетелдік сатып алушыға қазақстандық кәсіпорынмен (экспорттаушымен) экспорттық келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындауға (тауарларды/жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатып алуға) несие береді
  • Қарыз алушы (шетелдік сатып алушы) несие шарты бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, KazakhExport несие ұйымының шығындарын өтейді

Өтінімге арналған құжаттар