Экспорттаушының қысқамерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Экспорттаушының қысқамерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру

Экспорттаушының қысқа мерзімді дебиторлық берешегін сақтандыру - қазақстандық кәсіпорынға (экспорттаушыға) қазақстандық тауарларды төлемді кейінге қалдыру шарттарында өткізуді көздейтін экспорттық келісімшарттар бойынша шетелдік контрагенттердің (импорттаушылардың) төлемеу қатерінен экспорттық келісімшарттардың барлық портфелін қорғауды алуға мүмкіндік беретін құрал.

Өтінімге арналған құжаттар