Мансап | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Мансап

Жоғары білікті кадрлар – KazakhExport компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз KazakhExport кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ Бизнес-аналитика департаменті директорының орынбасары

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім;
 • бөлімше қызметінің бағыты бойынша жұмыс өтілі 4 (төрт) жылдан кем;
 • Қоғам қызметін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Қоғамның бизнес-процестерін талдау;
 • Қоғамның АЖ жетілдіру жобаларын әзірлеу және енгізу;
 • Қоғамның автоматтандырылған жүйелерін аналитикалық басқару;
 • Қоғамның ақпараттық технологиялар стратегиясын және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу, келісу, өзектендіру және орындалуына мониторинг жүргізу.

Функциялары:

 • автоматтандыру мүмкіндігі тұрғысынан Қоғамның бизнес-процестерін талдау және олардың бизнес-процестер картасындағы бизнес-процестерді сипаттау;
 • Қоғамның бизнес-процестерінің рұқсат етілген ең ұзақ тоқтап тұру уақытын, сыни жүйелерді анықтау үшін бизнеске әсер етуді жыл сайын талдау;
 • тиімсіз, қайталанатын функцияларды анықтау мақсатында Қоғамның бизнес-процестерінің ұйымдастырушылық дизайнын (функционалдық талдауын) жүргізу;
 • автоматтандырылмаған процестердің проблемаларын талдау және тиісті процестерді автоматтандырылған режимге ауыстырудың орындылығы туралы ұсыныстарды, Қоғамның бизнес-процестері мен ақпараттық жүйелерін (бұдан әрі - АЖ) оңтайландыру/автоматтандыру, әзірлеу және/немесе жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды дайындау;
 • АЖ өзгерту мен жаңарту бөлігінде өтінімдерге сәйкес құрылымдық бөлімшелердің талаптарын жинау және талдау;
 • Қоғамда пайдаланылатын АЖ функционалдық міндеттерін әзірлеуге және жетілдіруге мүдделі бөлімшелермен бірлесіп қатысу;
 • пайдалану ыңғайлылығы, интерфейстің ықшамдығы тұрғысынан бизнес-процесті талдау;
 • бизнес-процестерді оңтайландыру бөлігінде пайдаланушылардың ескертулерін талдау және аталған кемшіліктер туралы ақпаратты Департаментке жетекшілік ететін Басқарма мүшесіне беру;
 • даму мақсатында Қоғамның АЖ әзірлеуге/пысықтауға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеу;
 • барлық АЖ функционалын пысықтауға және қателіктерін түзетуге қатысу;
 • АЖ жеткізушілерімен (мердігерлермен) жұмыс (АЖ әзірлеуге/пысықтауға қойылатын техникалық тапсырмаларды дайындау бөлігінде);
 • Қоғамның барлық АЖ жұмыс қабілеттілігіне тестілеу (АЖ өзгергеннен кейін);
 • ақпараттық технологиялар жобаларының (бұдан әрі – АТ) сапасын, тәуекелдерін, құнын, мерзімдерін, мазмұнын, коммуникацияларын басқару; бес жылдық кезеңге Қоғамның Ақпараттық технологияларын дамыту стратегиясын (бұдан әрі – Стратегия) әзірлеу, стратегияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар дайындау;
 • Стратегияны немесе Стратегияны орындау жөніндегі жылдық есепті бекіткен күннен бастап бір күнтізбелік ай ішінде Қоғам Басқармасының бекітуіне одан әрі шығара отырып, Стратегияны іске асыру жөніндегі екі жылға арналған іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
 • Қоғамның АТ стратегиясының және Қоғамның АТ стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп шеңберінде АТ стратегиялық метрикаларының (тиімділіктің негізгі көрсеткіштерінің) жыл сайынғы мониторингі;
 • жобалық құжаттаманы, техникалық ерекшеліктерді, Қоғамның Даму жоспары шеңберінде қолданыстағы АЖ-ны дамыту, сатып алу және Қоғамда жаңа АЖ-ны енгізу жөніндегі қызметтерді сатып алу шығыстарының сметасын талдауға және дайындауға қатысу.
Өзбекстан Республикасындағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ шетелдік өкілі

Үміткерге қойылатын талаптар:

 • Мынадай мамандардың бірі бойынша жоғары білімі: экономика, менеджмент, қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару, маркетинг, әлемдік экономика, халықаралық қатынастар, құқықтану, халықаралық құқық;
 • Жұмыс өтілі қаржы және (немесе) мемлекеттік және (немесе) квазимемлекеттік ұйымдарды кемінде 3 (үш) жыл;
 • жеке компьютермен, мамандандырылған бағдарламамен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс жасай білу дағдысы;
 • өзбек тілін білу (кәсіби деңгейде меңгеру).

Функциялар:

 • Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген, Қоғамның даму жоспарын іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде Қазақстан Республикасының шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар және қызметтер көлемін экспорттауды арттыру мәселелері бойынша контрагенттермен өзара іс-қимылдар жасауда Қоғам  мүддесін ұсыну, жылжыту және қорғау;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде қолданыстағы және әлеуетті контрагенттер арасында Қоғам өнімін жылжыту;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде контрагенттермен жедел өзара іс-қимыл жасасуды қамтамасыз ету;
 • Қоғам құралдарын қолдану мүмкіндіктерін талдау және анықтау үшін қазақстандық өнімді әлеуетті нарықта сату туралы ақпараттарды жинауды қамтамасыз ету;
 • Қоғамда қолданылатын тарифтік саясат шеңберінде Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде контрагенттер туралы ақпараттарды жинауды қамтамасыз ету;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуды талдау;
 • Тиісті елдермен экспортты жылжыту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуына мониторинг жүргізу;
 • Қазақстандық экспорттаушыларды қаржылық, сақтандыру және қаржылық емес қолдаудың ұлттық жүйесінде экспортты жылжыту және тиімді механизмдерін қолдану мәселелері бойынша шет елдердің жұмыс тәжірибесін зерттеу;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде экспортты жылжыту және дамыту бойынша талдау жасау және ұсыныстар әзірлеу;
 • және т.б.