Мансап | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Мансап

Жоғары білікті кадрлар – KazakhExport компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз KazakhExport кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

"KazakhExport" ЭСК" АҚ Алматы қаласындағы Өкілдіктің директоры

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;
 • қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;
 • басшылық лауазымдарда кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық жасақтамамен жұмыс істеу дағдылары.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Қоғамның қаржы және өзге де ұйымдармен іскерлік қатынастарын орнату, қолдау және нығайту;
 • әлеуетті серіктестермен және халықаралық қаржы институттарымен іскерлік қатынастар орнату;
 • тұрақты негізде кездесулер, келіссөздер, іскерлік хат алмасулар және қоғамның контрагенттерімен байланыс ұйымдастыру;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында және өзге де ұйымдарда Қоғамның мүдделерін білдіру және қорғау;
 • Қоғамның мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен жедел өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына қайшы келмейтін өзге де міндеттер.

Функциялар:

 • клиенттерді тарту және Қоғамның барлық қаржылық (сақтандыру) өнімдері бойынша кеңес беру;
 • Қоғамның серіктестерімен және қаржы ұйымдарымен іскерлік байланыстарды орнату, қолдау және нығайту;
 • ҚР өңірлерінің шағын және орта бизнес субъектілерін ақпараттандыруды қамтамасыз ету мақсатында ҚР өңірлерінде ұйымдастырылатын форумдар мен іс-шараларға қатысу;
 • олармен бірлесіп іске асырылатын жобалар шеңберінде клиенттермен, банктермен және өзге де қаржы институттарымен өзара іс-қимыл жасау;
 • сақтандыру мәмілелерін құрылымдау;
 • қаралып отырған сақтандыру қорғанысын беру немесе оны беру шарттарын өзгерту мәселесі бойынша Қоғамның уәкілетті органы шешімінің жобасын дайындауға қатысу;
 • сақтандыру қорғанысын беру немесе оны ұсыну шарттарын өзгерту туралы мәселені Қоғамның уәкілетті органының қарауына шығару;
 • сақтандыру объектісін сақтандыру қорғанысының дұрыстығы үшін клиенттің сақтандыру сыйлықақысын уақтылы төлеуін мониторингілеу;
 • шикізаттық емес экспортты қолдау үшін жаңа қаржылық (сақтандыру) өнімдерді әзірлеуге қатысу;
 • Өкілдік қызметінің бағыттары бойынша маркетингтік материалды әзірлеуге қатысу;
 • шетелге экспортты және тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын отандық кәсіпорындар бойынша деректер қорын қалыптастыруға және жүргізуге жәрдемдесу;
 • Қоғамның сақтандыру өнімдерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жәрдемдесу;
 • шикізаттық емес экспорт жобаларын қаржыландыру жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жәрдемдесу;
 • өз өкілеттіктері шегінде Қоғам қарайтын операциялардың тәуекел дәрежесі (тәуекелдерді басқару) туралы қорытындылар беру;
 • қоғамның қайта сақтандыру операцияларын жүзеге асыруға жәрдемдесу үшін жергілікті және халықаралық сақтандыру (қайта сақтандыру) нарықтарын зерделеу;
 • факультативтік қайта сақтандырудың (ретроцессияның), қайта сақтандырудың облигациялық шарттарының жалпы талаптары туралы шарттар жасасуға жәрдемдесу;
 • қайта сақтандыруға (ретроцессияға) қабылданатын андеррайтинг (сақтандыру тәуекелдерін бағалау) және қайта сақтандыруға (ретроцессияға)тәуекелдерді қабылдауға жәрдемдесу;
 • Қоғамның ұсталатын қабілетінен (өз ұстауынан) асатын шарттарды қайта сақтандыруға құжаттарды уақтылы дайындауға жәрдемдесу;
 • қайта сақтандыру портфелінің құрылымын, Қоғамның актуарийімен бірлесіп қоғамның залалдану тәуекелін талдау;
 • Қоғамның даму жоспарларына қайта сақтандыру қызметі бойынша ұсыныстар мен есептеулер енгізу;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында және өзге де ұйымдарда Қоғамның мүдделерін білдіру және қорғау;
 • әлеуетті әріптестермен іскерлік байланыстар және мемлекеттік органдармен жұмыс байланыстарын орнату;
 • Қоғамның қаржы және өзге де ұйымдармен іскерлік қатынастарын орнатуға жәрдемдесу;
 • Қоғам мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, өзге де ұйымдар арасында қызметтік хат-хабарлар мен ақпараттық материалдармен жедел алмасуды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау;
 • және т.б.
Өзбекстан Республикасындағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ шетелдік өкілі

Үміткерге қойылатын талаптар:

 • Мынадай мамандардың бірі бойынша жоғары білімі: экономика, менеджмент, қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару, маркетинг, әлемдік экономика, халықаралық қатынастар, құқықтану, халықаралық құқық;
 • Жұмыс өтілі қаржы және (немесе) мемлекеттік және (немесе) квазимемлекеттік ұйымдарды кемінде 3 (үш) жыл;
 • жеке компьютермен, мамандандырылған бағдарламамен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс жасай білу дағдысы;
 • өзбек тілін білу (кәсіби деңгейде меңгеру).

Функциялар:

 • Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген, Қоғамның даму жоспарын іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде Қазақстан Республикасының шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар және қызметтер көлемін экспорттауды арттыру мәселелері бойынша контрагенттермен өзара іс-қимылдар жасауда Қоғам  мүддесін ұсыну, жылжыту және қорғау;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде қолданыстағы және әлеуетті контрагенттер арасында Қоғам өнімін жылжыту;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде контрагенттермен жедел өзара іс-қимыл жасасуды қамтамасыз ету;
 • Қоғам құралдарын қолдану мүмкіндіктерін талдау және анықтау үшін қазақстандық өнімді әлеуетті нарықта сату туралы ақпараттарды жинауды қамтамасыз ету;
 • Қоғамда қолданылатын тарифтік саясат шеңберінде Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде контрагенттер туралы ақпараттарды жинауды қамтамасыз ету;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуды талдау;
 • Тиісті елдермен экспортты жылжыту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуына мониторинг жүргізу;
 • Қазақстандық экспорттаушыларды қаржылық, сақтандыру және қаржылық емес қолдаудың ұлттық жүйесінде экспортты жылжыту және тиімді механизмдерін қолдану мәселелері бойынша шет елдердің жұмыс тәжірибесін зерттеу;
 • Қазақстан Республикасының экспорттық мүддесі басым, жоғары және бірқалыпты елдерде экспортты жылжыту және дамыту бойынша талдау жасау және ұсыныстар әзірлеу;
 • және т.б.
«KazakhExport» ЭСК» АҚ Кредиттік талдау департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары экономикалық білім;

 • Департамент қызметінің бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем болмауы тиіс;

 • қаржы ұйымдарында және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде кредиттік талдау бағыты бойынша кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс;

 • дербес компьютермен, арнайы бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Қоғамның уәкілетті органының отырысында сақтандыруға өтінімдерді қарау, сараптамалық қорытындыларды қалыптастыру және жобаларды қорғау;

 • Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілікті және ақпаратты қалыптастыру, ұсыну;

 • Департамент құзыреті шегінде қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

Функциялар:

 • сақтандыру бойынша әлеуетті мәмілелерді анықтау үшін жобаларды алдын ала талдау;

 • Қоғам үшін сақтандыру тәуекелдерін азайту үшін мәмілелерді құрылымдау;

 • жиналған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру;

 • сақтандыру тәуекелінің көзі болып табылатын объектінің қаржылық жағдайын, сақтандыру тәуекелдерінің дамуына ықпал ететін және кедергі келтіретін факторларды бағалау; БАҚ-тағы ақпараттық қорды, қарыз алушының/борышкердің бедел тәуекелдерін және т.б. бағалау.;

 • сақтандыру тәуекелінің көзі болып табылатын объектінің қаржылық жағдайын бағалау, тәуекел объектісінің болжамды ақшалай ағындарын бағалау баяндалатын, Департаменттің сақтандыру қорғанысын ұсынудың орындылығына немесе оны ұсыну шарттарының өзгеруіне қатысты ұстанымы баяндалатын Департаменттің қорытындысын дайындау;

 • Қоғам үшін әлеуетті тәуекелдерді анықтау және оларды митигациялау үшін егеменді тәуекелдерді талдау;

 • Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және құрылымдық бөлімшеге кірмейтін Қоғам қызметкерлерінің сақтандыру қорғанысын ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту мәселелері бойынша қорытындылар беру туралы сұрау салуды жүзеге асыру;

 • Қоғамның уәкілетті органының қаралатын мәселе бойынша сақтандыру қорғанысын ұсыну немесе оны ұсыну шарттарын өзгерту шешімінің жобасын дайындау;

 • сақтандыру қорғанысын беру туралы мәселені шығару немесе оны қоғамның уәкілетті органының қарауына ұсыну шарттарын өзгерту;

 • Департамент қорытындысымен таныстыру және Қоғамның уәкілетті органдарының отырыстарында сақтандыру қорғанысын ұсынудың немесе оны ұсыну шарттарын өзгертудің орындылығы туралы ұсынымдар беру;

 • Қоғамның уәкілетті органы қабылдаған шешім шеңберінде сақтанушының қаржылық жағдайының мониторингі, сақтандыру шарттарының орындалу мониторингі;

 • басқарушылық шешімдер қабылдау үшін Қоғам басшылығын мәмілелер бойынша ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету;

 • Жалғыз акционерге, Қоғамның Директорлар кеңесіне мемлекеттік органдарға, сыртқы аудиторларға және т.б. ұсыну үшін Қоғамның қызметі туралы толық және дұрыс ақпарат қалыптастыру;

 • Департамент құзыреті шегінде Қоғам қызметінің бағыттарын дамыту және т.б.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ Сақтандыру департаментінің бас менеджері («Тарту» бағыты бойынша)

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем болмауы тиіс;
 • қаржы ұйымдарында және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде корпоративтік клиенттерді тарту бағыты бойынша кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс;
 • Мемлекеттік тілді білу, ағылшын тілін білу артықшылық болады
 • Корпоративтік қаржы/           сауданы қаржыландыру/банк ісі / Жобаларды іске асыру және мониторинг саласындағы білім мен түсінік
 • Қоғам қызметін регламенттейтін ҚР заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін білу.
 • жеке сипаттамалары: ойын сауатты жеткізе білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау қабілеті, коммуникативті, жауапты;
 • дербес компьютерді пайдалану дағдылары: Microsoft Office, соның ішінде Excel және Power Point-тің жетілдірілген (сенімді) деңгейі

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Жаңа экспорттаушы компаниялардың санын ұлғайту арқылы шикізаттық емес сектор экспортының өсуін қолдау, қабылданған сақтандыру міндеттемелері көлемінің өсуі, мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттардың саны мен сомасының ұлғаюы;
 • Мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл;
 • Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілікті және ақпаратты қалыптастыру, ұсыну;
 • Департамент құзыреті шегінде қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

Функциялары:

 • клиенттерді тарту және кеңес беру, қоғамның барлық қаржылық (сақтандыру) өнімдері бойынша мәмілелерді құрылымдау;
 • уәкілетті органда жобаны шығару және қорғау;
 • жұмыс істеп тұрған және әлеуетті өндірушілерді қоса алғанда, клиенттер базасын қалыптастыру және қызмет көрсету;
 • Келіспеушіліктер хаттамасын дайындау және қаржы институттарымен шарттардың үлгі нысандарын келісу;
 • өндірушілердің, өңірлік орталықтардың/»Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ филиалдарының, «Атамекен» ҚР ҰКП-ның, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-тың, Екінші деңгейдегі банктердің, өзге де қаржы институттарының Қоғамның өнімдері мен қызметтері туралы хабардар болуын қамтамасыз ету мақсатында ҚР өңірлерінде ұйымдастырылатын форумдарға және іс-шараларға қатысу;
 • клиенттермен, банктермен және өзге қаржы институттарымен бірлесіп іске асырылатын жобалар шеңберінде олармен өзара іс-қимыл жасау;
 • бастапқы құжаттарды, Қоғамға өтініштерді және сақтандыру тәуекелінің көзі болып табылатын объектінің қаржылық жағдайы туралы басқа ақпаратты жинау. Жиналған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру, сондай-ақ оларды кейіннен тиісті қызметтерге сақтауға беру;
 • қоғамның бейінді қызметтерінің сақтандыруды қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту мәселелері бойынша қорытындылар берудің орындылығын бағалау. Қоғамның бейінді қызметтерінің сақтандыруды қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту және т. б. мәселелері бойынша қорытындыларын қалыптастыруға бастамашылық ету.