Мансап

Жоғары білікті кадрлар – KazakhExport компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз KazakhExport кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • 1) жоғары заң білімі;
 • 2) Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі болғаны жөн;
 • 3) дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары .

Бас менеджер:

 • 1) Қоғам қызметін реттейтін ҚР заңнамасын ;
 • 2) Қоғамның ішкі құжаттарының, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінің және Қоғам қызметін регламенттейтін өзге де нормативтік құжаттардың талаптарын білуі тиіс ;

Департаменттің негізгі міндеттері:

1) Шарттар жобаларының, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының, Қоғамның ішкі актілерінің, Департаменттің өндірісіндегі өзге де құжаттардың құқықтық сараптау, құқықтық мәселелер бойынша консультация беру, тиісті қорытындылар дайындау;

2) Қоғамның құрылтай құжаттарын, Қоғам акцияларын шығару және орналастыру жөніндегі құжаттарды дайындауды, келісуді және өзектендіруді құқықтық сүйемелдеу;

3) Сақтандыру/қайта сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру процесін ұйымдастыру ;

4) Қоғамның қызметiн құқықтық қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша соттарда және басқа да мемлекеттiк органдар мен ұйымдарда Қоғамның мүдделерiн бiлдiру.

Функциялары:

 • 1) сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының жобалары бойынша, оның ішінде Қоғамда бекітілген сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының үлгілік нысандарына сәйкестігі тұрғысынан құқықтық сараптама жүргізу, сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының жобаларын келісу кезінде Қоғамның құқықтық мүдделерінің сақталуын талдау         ;
 • 2) Қоғам жасайтын шаруашылық, еңбек және өзге де шарттардың, келісімдердің жобалары бойынша құқықтық сараптама жүргізу;
 • 3) Қоғамды сақтандыру қағидаларына сәйкес сақтандыру жобалары бойынша құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу           ;
 • 4) Қоғамның ішкі рәсімдерінде көзделген тәртіппен Қоғамның сақтандыру қағидаларын және өзге де ішкі құжаттарын әзірлеуге, келісуге, бекітуге және өзектендіруге қатысу;
 • 5) Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу;
 • 6) Қоғам жарғысын өзектендіруді қамтамасыз ету    ;
 • 7) ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарын уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету         ;
 • 8) Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті дайындауды және ҚР уәкілетті органына ұсынуды қамтамасыз ету;
 • 9) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз ету;
 • 10) департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша орталық депозитариймен (ҚР аумағында депозитарлық қызметті және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйыммен) өзара іс-қимылға қатысу           ;
 • 11) сақтандыру жағдайлары туралы хабарламаларды (өтініштерді) тіркеу, сондай-ақ тиісті ақпараттық жүйеде сақтандыру жағдайлары бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар резервін қалыптастыру;
 • 12) мәлімделген сақтандыру жағдайларын реттеуге қатысу  ;
 • 13) сақтандыру ісі материалдарын қалыптастыру;
 • 14) департамент үшін белгіленген лимиттер шегінде сақтандыру/қайта сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы материалдарды дайындау және шешім қабылдауды қамтамасыз ету ;
 • 15) сақтандыру/қайта сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы мәселені олар үшін белгіленген лимиттер шегінде Қоғамның уәкілетті органдарының қарауына шығаруды қамтамасыз ету;
 • 16) белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша соттарда және басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Қоғамның мүдделерін білдіру           ;
 • 17) жүргізілетін наразылық-талап қою жұмысына, оның ішінде сотқа дейінгі және сот іс-шараларын қолдана отырып, сақтандыру, қайта сақтандыру (сақтандыру және қайта сақтандыру төлемдерін өтеу) шарттарынан, тараптары Қоғам болып табылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудан, еңбек қатынастарынан пайда болған дебиторлық және кредиторлық берешекті өндіріп алу бойынша жұмыстарға қатысу.
Халықаралық ынтымақтастық департаментінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары білім;
 • ағылшын тілін білу;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі болғаны жөн;
 • дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Қоғамның халықаралық қызметін «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2014 - 2023 жылдарға арналған даму стратегиясына сәйкес ұйымдастыру;
 • Экспорттық мүддені білдіретін елдерде Қоғамның өкілдіктері мен шетелдік өкілдерінің кеңселерін ашу арқылы Қоғамның шетелдік нарықтарға қатысуын кеңейтуді қамтамасыз ету.

Функциялары:

 • Қоғам өкілдерінің халықаралық іс-шараларға, оның ішінде сауда-экономикалық мәселелер жөніндегі үкіметаралық комиссиялардың отырыстарына қатысуын пысықтау;
 • Қазақстан Республикасының мүдделі министрліктерімен және ведомстволарымен Қоғамның халықаралық ынтымақтастығын дамыту, сондай-ақ Қоғамның қолдау құралдарын пайдалана отырып, шикізаттық емес қазақстандық экспортты шетелге жылжыту бойынша өзара ic-қимыл жасау;
 • үкіметтік және үкіметтік емес секторлардың компанияларын қоса алғанда, мемлекеттік органдармен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен, экспорттық-кредиттік агенттіктермен, сақтандыру (қайта сақтандыру) компанияларымен, банктермен, кредиттік және өзге де қаржы мекемелерімен, даму институттарымен және шет мемлекеттердің өзге де шаруашылық жүргізуші субъектілерімен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен, одақтармен және басқа да бірлестіктермен өзара қарым-қатынаста Қоғамның мүдделерін білдіру, ілгерілету және қорғау;
 • Қоғамның шетелдік өкілдерінің қызметіне жетекшілік ету;
 • Қоғамның серіктестерімен іскерлік байланыстарды нығайтуға және Қоғамның шетелде танылуын арттыруға бағытталған халықаралық іс-шараларды, форумдарды, көрмелерді және т.б. ұйымдастыруға жәрдемдесу.
Стратегия және экономикалық жоспарлау департаменті директорының орынбасары

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1)  жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;

2)  Департамент қызметінің бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл;

3) дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Қоғамның даму стратегиясын және оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын әзірлеу, келісу, өзектендіру және орындау мониторингі;
 • Қоғамның Даму жоспарын әзірлеу, түзету және орындау мониторингі;
 • Қоғамның жылдық бюджетін қалыптастыру, қайта қарау (түзету), орындау мониторингі, Қоғам қаражатының жұмсалуын бюджеттік бақылау;
 • Департаменттің құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалары, сондай-ақ өзге де бағдарламалық құжаттар бойынша ұсыныстарды келісу, әзірлеу;
 • Департаменттің құзыреті шегінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на, Қоғамның Директорлар кеңесіне, мемлекеттік органдарға, сыртқы аудиторларға және т.б. ұсыну үшін Қоғамның қызметі туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыру.

Функциялар:

 • Қоғамның даму стратегиясын және оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын белгіленген мерзімде әзірлеу;
 • Қоғамның даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар дайындау;
 • Қоғамның Даму стратегиясын, сондай-ақ оны түзетулерді Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен келісіп, одан әрі белгіленген мерзімде Қоғамның Басқармасымен келісуге және Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;
 • Қоғамның Даму стратегиясының және оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты белгіленген мерзімде беру;
 • Қоғам қызметінің стратегиялық түйінді көрсеткіштерін әзірлеуге қатысу;
 • Қоғамның стратегиялық көрсеткіштеріне қол жеткізу жөнінде ұсынымдар әзірлеу;
 • Даму жоспарын әзірлеу және қызметтің түйінді көрсеткіштерін белгіленген мерзімде айқындау;
 • Даму жоспарын түзету жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
 • Даму жоспарының жобасын Қоғам Басқармасының қарауына, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне белгіленген мерзімде шығару;
 • Даму жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты белгіленген мерзімде беру.
 • Қоғамның жылдық бюджетін қалыптастыру, қайта қарау (түзету), орындау мониторингі, Қоғам қаражатының жұмсалуын бюджеттік бақылау;
 • Департаменттің құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалары, сондай-ақ өзге де бағдарламалық құжаттар бойынша ұсыныстарды келісу, әзірлеу;
 • Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға бюджет қаражатын алу үшін қажетті құжаттаманы әзірлеу, келісу және бекітуді қамтамасыз ету;
 • Департаменттің құзыреті шеңберінде мәселелер бойынша хат алмасу, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің, мемлекеттік органдар, қауымдастықтар, коммерциялық емес ұйымдар мен шаруашылық жүргізуші субъектілер өкілдерінің қатысуымен кеңестер өткізу;
 • Департаменттің құзыреті шегінде өзге де есептілікті сапалы және уақтылы жасау;
 • ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу, келісу және бекіту.
Алматы қаласындағы Өкілдіктің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары экономикалық білім;
 • қызмет бағыты бойынша кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі;
 • қаржы ұйымдарында және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде клиенттерді тарту бағыты бойынша кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі;
 • дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Өкілдіктің негізгі міндеттері:

 • Қоғамның мүдделерін білдіру және қорғау;
 • Қоғамның серіктестерімен іскерлік байланыстарды қолдау және нығайту;
 • әлеуетті серіктестермен іскерлік байланыстар және мемлекеттік органдармен жұмыс байланыстарын орнату;
 • Қоғамның жаңа өнімдерін әзірлеуге жәрдемдесу;
 • шетелге экспортты және тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын отандық кәсіпорындар бойынша деректер базасын қалыптастыруға және жүргізуге жәрдемдесу;
 • Қоғамның сақтандыру өнімдерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жәрдемдесу;
 • шикізаттық емес экспорт жобаларын қаржыландыру жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жәрдемдесу;
 • Қоғамның өз өкілеттіктері шегінде қаралатын операциялардың тәуекел дәрежесі (тәуекелдерді басқару) туралы қорытындылар беру;
 • Қоғамның қайта сақтандыру операцияларын жүзеге асыруға жәрдемдесу үшін жергілікті және халықаралық сақтандыру (қайта сақтандыру) нарықтарын зерделеу;
 • факультативтік қайта сақтандырудың (ретроцессияның) жалпы талаптары туралы шарттар, қайта сақтандырудың облигаторлық шарттарын жасасуға жәрдемдесу болып табылады.

Функциялары:

 • клиенттерді тарту және Қоғамның барлық қаржы (сақтандыру) өнімдері бойынша консультация беру;
 • ҚР өңірлерінің шағын және орта бизнес субъектілерін ақпараттандыруды қамтамасыз ету мақсатында ҚР өңірлерінде ұйымдастырылатын форумдар мен іс-шараларға қатысу;
 • олармен бірлесіп іске асырылатын жобалар шеңберінде клиенттермен, банктермен және өзге де қаржы институттарымен өзара ic-қимыл жасау;
 • сақтандыру мәмілелерін құрылымдау;
 • сақтандыру объектісін сақтандыруды қорғаудың шындығы үшін клиенттің сақтандыру сыйлықақысын уақтылы төлеуінің мониторингі;
 • шикізаттық емес экспортты қолдау үшін жаңа қаржы (сақтандыру) өнімдерін әзірлеуге қатысу;
 • Өкілдік қызметінің бағыттары бойынша маркетингтік материалды әзірлеуге қатысу;
 • шетелге экспортты және тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын отандық кәсіпорындар бойынша деректер базасын қалыптастыруға және жүргізуге жәрдемдесу;
 • Қоғамның сақтандыру өнімдерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жәрдемдесу;
 • шикізаттық емес экспорт жобаларын қаржыландыру жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жәрдемдесу;
 • Қоғамның өз өкілеттіктері шегінде қаралатын операциялардың тәуекел дәрежесі (тәуекелдерді басқару) туралы қорытындылар беру;
 • Қоғамның қайта сақтандыру операцияларын жүзеге асыруға жәрдемдесу үшін жергілікті және халықаралық сақтандыру (қайта сақтандыру) нарықтарын зерделеу;
 • факультативтік қайта сақтандырудың (ретроцессияның) жалпы талаптары туралы шарттар, қайта сақтандырудың облигаторлық шарттарын жасасуға жәрдемдесу;
 • қайта сақтандыруға (ретроцессияға) қабылданатын андеррайтинг (сақтандыру тәуекелдерін бағалау) және қайта сақтандыруға (ретроцессияға) тәуекелдерді қабылдауға жәрдемдесу;
 • қайта сақтандыру портфелінің құрылымын, Қоғам актуарийімен бірлесіп Қоғамның залалдылық тәуекелін талдау.
 • қайта сақтандыруға (ретроцессияға) қабылданатын андеррайтинг (сақтандыру тәуекелдерін бағалау) және қайта сақтандыруға (ретроцессияға) тәуекелдерді қабылдауға жәрдемдесу;
 • қайта сақтандыру портфелінің құрылымын, Қоғам актуарийімен бірлесіп Қоғамның залалдылық тәуекелін талдау;
 • Қоғамның даму жоспарларына қайта сақтандыру қызметі бойынша ұсыныстар мен есептер енгізу;
 • және т.б.
"KazakhExport" ЭСК" АҚ сақтандыру департаментінің бас менеджері ("Тарту" бағыты) (Аймақтық менеджер)

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша 1 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;
 • корпоративтік клиенттерді тарту бағыты бойынша қаржы ұйымдарында және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде жұмыс тәжірибесі кемінде 2 (екі) жыл
 • Мемлекеттік тілді білу, ағылшын тілін білу артықшылық болады
 • корпоративтік қаржы/саудалық қаржыландыру/   банк ісі/жобаларды іске асыру және мониторингтеу саласындағы Білім және түсінік
 • Қоғам қызметін регламенттейтін ҚР заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін білу.
 • жеке сипаттамалары: ойларын сауатты баяндай білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау, коммуникативті, жауапты;
 • жеке компьютерді пайдалану дағдылары: Microsoft Office, соның ішінде Excel және Power Point-тің жетілдірілген (сенімді) деңгейі

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Жаңа экспорттаушы компаниялардың санын ұлғайту жолымен шикізаттық емес сектор экспортының өсуін қолдау, қабылданған сақтандыру міндеттемелері көлемінің өсуі, мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттардың саны мен сомасын ұлғайту;
 • Мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл;
 • Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілікті және ақпаратты қалыптастыру, ұсыну;
 • Департамент құзыреті шегінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

Функциялары:

 • клиенттерді тарту және кеңес беру, Қоғамның барлық қаржылық (сақтандыру) өнімдері бойынша мәмілелерді құрылымдау;
 • уәкілетті органға жобаны таныстыру және қорғау;
 • жұмыс істеп тұрған және әлеуетті өндірушілерді қоса алғанда, клиенттер базасын қалыптастыру және қызмет көрсету;
 • Келіспеушіліктер хаттамасын дайындау және қаржы институттарымен шарттардың үлгі нысандарын келісу;
 • өндірушілердің, өңірлік орталықтардың/"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ филиалдарының, "Атамекен" ҚР ҰКП-ның, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның, екінші деңгейлі банктердің, өзге де қаржы институттарының Қоғамның өнімдері мен қызметтері туралы хабардар болуын қамтамасыз ету мақсатында ҚР өңірлерінде ұйымдастырылатын форумдарға және іс-шараларға қатысу;
 • клиенттермен, банктермен және өзге қаржы институттарымен бірлесіп іске асырылатын жобалар шеңберінде олармен өзара іс-қимыл жасау;
 • бастапқы құжаттарды, Қоғамға өтініштерді және сақтандыру тәуекелінің көзі болып табылатын объектінің қаржылық жағдайы туралы басқа ақпаратты жинау. Жиналған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру, сондай-ақ оларды кейіннен тиісті қызметтерге сақтауға беру;
 • Қоғамның бейінді қызметтерінің сақтандыруды қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту мәселелері бойынша қорытындылар берудің орындылығын бағалау. Қоғамның бейінді қызметтерінің сақтандыруды қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту және т. б. мәселелері бойынша қорытындыларын қалыптастыруға бастамашылық ету.