Мансап | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Мансап

Жоғары білікті кадрлар – KazakhExport компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз KazakhExport кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ тікелей сақтандыру және қайта сақтандыру андеррайтингі департаментінің бас менеджері (декреттік мөлшерлеме)

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) экономикалық және (немесе) қаржылық білім;

2) бөлімше қызметінің бағыты бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл;

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • сақтандыру шарттарын айқындау мақсатында сақтандыру тәуекелдерін бағалау негізінде сақтандыру мен қайта сақтандыруға арналған өтініштердің андеррайтингі;
 • Өз құзыреті шегінде қоғамның құрылымдық бөлімшелерін клиенттермен және әріптестермен жұмыста қолдау.

Функциялар:

 • сақтандыру жағдайларының түрлеріне және сақтандыру объектілеріне байланысты сақтандыру жағдайының туындау ықтималдығын арттыруға елеулі әсер ететін тәуекел құраушы факторларды айқындау және есепке алу, сондай-ақ сақтандыру тарифтерін есептеу кезінде оларды есепке алу мүмкіндіктері, қабылданатын тәуекелдерді жеке бағалау және талдау және олардың ықтимал салдары, қауіптілік дәрежесі бойынша тәуекелдерді іріктеу;
 • Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қорытындыларында көрсетілген ақпарат негізінде сақтандырылған объектінің жай-күйін, тәуекелдердің дамуына ықпал ететін және кедергі келтіретін факторларды бағалауды және тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралардың орындалуын одан әрі бақылауды;
 • сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын сүйемелдейтін құрылымдық бөлімшелерді кейінгі бақылау және сақтандыру объектісінің жай-күйіне мониторинг жүргізу;
 • қоғамның бекітілген ішкі құжаттары негізінде андеррайтингтік кеңес үшін ұсынымдар дайындауды жүзеге асыру;
 • Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген лимиттер шегінде андеррайтингтік шешімдер қабылдау;
 • қоғамның ішкі құжаттарында, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін реттейтін заңнамалық және құқықтық актілерде көзделген өзге де функцияларды;
 • басқа құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері жүгінген кезде клиенттермен келіссөздер және консультациялар процесіне қатысу;
 • әлеуетті мәмілелерді құрылымдау, сақтандыру қорғауды ұсыну шарттары мен мерзімдері бойынша ұсынымдар беру;
 • қоғамда аналитикалық жұмыс пен андеррайтинг процесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және енгізу;
 • актуариймен келісім бойынша сақтандыру жағдайының туындау ықтималдығына елеулі әсер ететін факторлардың болуын (болмауын), сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шартында қандай да бір шарттың болуын (болмауын) ескеретін түзету коэффициенттерінің сандық мәндерін белгілеу;
 • сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының талаптарына қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қатысты ұсынымдар әзірлеу және ұсыну.