Мансап | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Мансап

Жоғары білікті кадрлар – Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

Ақпараттық технологиялар департаментінің ақпараттық технологиялар жөніндегі менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім;

2) Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі;

3) дербес компьютермен, серверлік және коммуникациялық жабдықтармен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 1. Қоғамның АТ инфрақұрылымын басқару және оның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
 2. Қоғамның АЖ сүйемелдеу және олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;
 3. Қоғамның жаңа АЖ енгізу және қолданыстағы АЖ дамыту;
 4. Қоғамның ақпараттық технологиялар стратегиясына және оны іске асыру жөніндегі іс шаралар жоспарына сәйкес ат бюджетін және сатып алуды басқару;
 5. Қоғамның ақпараттық технологиялар стратегиясының және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын әзірлеу, келісу, өзектендіру және мониторингілеу.

Функциялар:

1) қоғамның АТ-инфрақұрылымын, яғни ақпараттық арналар мен қоймалардың, ақпараттық технологиялардың, сондай-ақ ақпараттық қызметті қамтамасыз ететін басқа да әдістер мен құралдардың жиынтығын әзірлеу;

2) ақпараттық жүйенің әдіснамалық негізін әзірлеу;

3) Жобалық құжаттаманы, ақпараттық жүйеге және оның жұмыс істеуіне арналған шығыстар сметасын дайындау;

4) ақпараттық жүйені пайдалану және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, әдістемелік және нормативтік материалдарды әзірлеу;

5) ақпараттық жүйені жеткізушілермен (мердігерлермен) шарттық жұмысты ұйымдастыру;

6) компьютерлік жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және АТ-қызметтерді сатып алуға келісімшарттар жүргізу;

7)белгіленген тәртіпке сәйкес (оның ішінде телекоммуникациялардың электрондық желілерін пайдалана отырып) бөлімдермен ақпарат алмасуды қамтамасыз ету;

8) қызметкерлерді компьютерде жұмыс істеу тәсілдері мен дағдыларына, сондай-ақ енгізілетін бағдарламалық құралдармен жұмыс істеуге жүйелі оқытуды жүзеге асыру;

9) компьютерлердің жұмысына бақылауды жүзеге асыру және ақаулар мен ақаулар туралы ұйым басшысына уақтылы хабарлау;

10) ат жүйесінің тиісті өнімділігін бақылау;

11) жұмыс туралы есептерді тікелей басшыға ұсыну;

12) қоғамның жергілікті желісін және жекелеген жұмыс станцияларын, серверлер мен перифериялық құрылғыларды қолдау және жетілдіру;

13) Active Directory-да әкімшілік, мекеме, пайдаланушылардың құлпын ашу;

14) серверлік техниканы техникалық қолдауды қамтамасыз ету;

15) қоғамның барлық БҚ және АЖ жаңартылуын бақылау;

16) барлық ақпараттық жүйелердің резервтік көшіру процесін ұйымдастыру;

17) өтінімдер бойынша пайдаланушыларға қызмет көрсетудің қажетті деңгейін қамтамасыз ету, Service Desk жүйесіндегі барлық өтінімдерді талдау және инцеденттерді талдау;

18) қоғамның желілік инфрақұрылымының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

19) қоғамның телефон байланысының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

20) жылына бір реттен сиретпей қоғам бойынша барлық қолда бар (Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft exchange, 1C Бухгалтерия; BPM SimBase; Касперский антивирусы)және басқа да (қажет болған жағдайда) лицензияларға мониторинг жүргізу;

21) ат техникасының жұмысын бақылау және департамент басшысының ақаулары мен ақаулары туралы уақтылы хабардар ету;

22) желі мен желілік жабдықтың жай-күйі мен қауіпсіздігін бақылау;

23) және т.б.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім;

2) бөлімше қызметінің бағыты бойынша жұмыс өтілі 4 (төрт) жылдан кем;

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

1) шарттар жобаларына, қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына, Қоғамның Ішкі актілеріне, Департамент өндірісіндегі өзге де құжаттарға құқықтық сараптама жасау, құқықтық мәселелер бойынша консультация беру, тиісті қорытындылар дайындау;

2) қоғамның құрылтай құжаттарын, қоғамның акцияларын шығару және орналастыру жөніндегі құжаттарды дайындауды, келісуді және өзектендіруді құқықтық сүйемелдеу;

3) соттар мен басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша қоғамның мүдделерін білдіру.

Функциялар:

1) Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму банкінің, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалардың Өңдеуші өнеркәсіптің отандық жоғары технологиялық тауарлары мен қызметтерін шетелдік сатып алушыларға беретін кредиттері мен лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін сақтандыруға/қайта сақтандыруға/кепілдендіруге/субсидиялауға байланысты Қоғам қызметін құқықтық сүйемелдеу (бұдан әрі – субсидиялау), оның ішінде қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес құқықтық сараптама жүргізу;

2) қоғам жасасатын шаруашылық, Еңбек және өзге де шарттардың, келісімдердің жобалары бойынша құқықтық сараптама жүргізу;

3) Қоғам қызметін заңдық сүйемелдеуді жүзеге асыру;

4) Басқарма Төрағасының бұйрықтарының, өкімдерінің жобаларын дайындауға қатысу;

5) департаменттің құзыретіне кіретін міндеттер шеңберінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне, қызметкерлеріне консультация беру және қоғам қызметінің мәселелері бойынша заң қорытындыларын дайындау;

6) департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау және олар бойынша қорытындылар мен ұсыныстар дайындау;

7) ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарын өзектендіруді қамтамасыз ету;

8) қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті дайындауды және ҚР уәкілетті органына ұсынуды қамтамасыз ету;

9) қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша соттарда және басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдарда белгіленген тәртіппен қоғам мүдделерін білдіру;

10) сақтандыру/қайта сақтандыру/кепілдік төлемдерін жүзеге асыруға байланысты берешекті қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру, кепілдік беру және субсидиялау шарттарынан пайда болған кредиторлық берешекті өндіріп алу туралы талаптар болған кезде, оның ішінде дебиторлық берешекті өндіріп алу және қоғамның мүдделерін қорғау жөніндегі талап-арыз жұмысын ұйымдастыру және жүргізу.

11) қоғам тарапы болып табылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, еңбек қатынастарын сатып алуға байланысты мәселелер бойынша наразылық-талап қою жұмысын ұйымдастыру және жүргізу;

12) Қоғам қызметіне байланысты атқарушылық іс жүргізу шеңберінде жүргізілетін жұмысқа қатысу;

13) және т. б.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ Тәуекелдерді басқару департаментінің Тәуекел менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) Қоғам қызметінің саласына сәйкес келетін жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) экономикалық және (немесе) қаржылық және (немесе) техникалық білім;

2) Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Өзі жүргізетін операциялардың түрі мен көлемін ескере отырып, Қоғамның тәуекелдерін тиімді айқындауды, бағалауды және шектеуді қамтамасыз ететін тәуекелдерді анықтау, өлшеу және бақылау әдістерін қолдануды көздейтін Қоғамның Тәуекелдерін басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін құру;
 • Департаменттің құзыретіне кіретін есептерді ҚР Ұлттық Банкі және ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі өзге де уәкілетті мемлекеттік органдары үшін, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ үшін, Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі кеңес үшін, Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы үшін қалыптастыру.

Функциялары:

 • тәуекел иелерімен бірлесіп тәуекелдер тізілімін және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
 • тәуекелдерді басқару/азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын мониторингтеу;
 • тәуекел иелерімен бірлесіп тәуекелдердің негізгі индикаторларын әзірлеу және олардың мониторингі;
 • Қоғамның басқармасы мен Директорлар кеңесі үшін Қоғамның Тәуекелдерін басқару жөніндегі тоқсан сайынғы есеп шеңберінде тәуекелдердің негізгі индикаторларының тоқсан сайынғы мониторингі;
 • тәуекел иелерімен бірлесіп тәуекелдерді азайту жоспарын әзірлеу және оның мониторингі;
 • төтенше жағдайлар жоспарын әзірлеу және оның мониторингі;
 • тәуекел картасын тәуекел иелерімен бірлесіп әзірлеу;
 • контрагент-банктерге ақша қаражатын орналастыру бойынша ең жоғары лимиттердің мониторингі және есебі;
 • Қоғамның контрагент-банктерінің қаржылық жай-күйінің мониторингі;
 • Қоғамның ақшалай қаражатын орналастыру бойынша қорытындылар дайындау;
 • Департамент құзыреті шеңберінде мүдделі құрылымдық бөлімшелердің сұрау салулары бойынша қорытындылар дайындау;
 • іске асырылған тәуекелдер бойынша деректер базасын жүргізу;
 • бизнес-процестер, тәуекелдер және бақылаулар матрицасын жыл сайын әзірлеу;
 • Қоғамның бизнес-процестеріне тәуекел-аудит жүргізуге қатысу; ҚР ҰБ нормативтік құқықтық актілеріне және ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі өзге де уәкілетті мемлекеттік органдарына сәйкес ай сайынғы, тоқсан сайынғы, жыл сайынғы есептерді қалыптастыру;
 • Жалғыз акционер үшін Тәуекелдерді басқару жөніндегі Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес ай сайынғы тоқсан сайынғы, жыл сайынғы есептерді қалыптастыру;
 • және т.б.
«KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтинг департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) экономикалық және (немесе) қаржылық білім;

2) бөлімше қызметінің бағыты бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл;

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • сақтандыру шарттарын айқындау мақсатында сақтандыру тәуекелдерін бағалау негізінде сақтандыру мен қайта сақтандыруға арналған өтініштердің андеррайтингі;
 • Өз құзыреті шегінде қоғамның құрылымдық бөлімшелерін клиенттермен және әріптестермен жұмыста қолдау.

Функциялар:

 • сақтандыру жағдайларының түрлеріне және сақтандыру объектілеріне байланысты сақтандыру жағдайының туындау ықтималдығын арттыруға елеулі әсер ететін тәуекел құраушы факторларды айқындау және есепке алу, сондай-ақ сақтандыру тарифтерін есептеу кезінде оларды есепке алу мүмкіндіктері, қабылданатын тәуекелдерді жеке бағалау және талдау және олардың ықтимал салдары, қауіптілік дәрежесі бойынша тәуекелдерді іріктеу;
 • Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қорытындыларында көрсетілген ақпарат негізінде сақтандырылған объектінің жай-күйін, тәуекелдердің дамуына ықпал ететін және кедергі келтіретін факторларды бағалауды және тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралардың орындалуын одан әрі бақылауды;
 • сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын сүйемелдейтін құрылымдық бөлімшелерді кейінгі бақылау және сақтандыру объектісінің жай-күйіне мониторинг жүргізу;
 • қоғамның бекітілген ішкі құжаттары негізінде андеррайтингтік кеңес үшін ұсынымдар дайындауды жүзеге асыру;
 • Қоғамның директорлар Кеңесі белгілеген лимиттер шегінде андеррайтингтік шешімдер қабылдау;
 • қоғамның ішкі құжаттарында, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін реттейтін заңнамалық және құқықтық актілерде көзделген өзге де функцияларды;
 • басқа құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері жүгінген кезде клиенттермен келіссөздер және консультациялар процесіне қатысу;
 • әлеуетті мәмілелерді құрылымдау, сақтандыру қорғауды ұсыну шарттары мен мерзімдері бойынша ұсынымдар беру;
 • қоғамда аналитикалық жұмыс пен андеррайтинг процесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және енгізу;
 • актуариймен келісім бойынша сақтандыру жағдайының туындау ықтималдығына елеулі әсер ететін факторлардың болуын (болмауын), сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шартында қандай да бір шарттың болуын (болмауын) ескеретін түзету коэффициенттерінің сандық мәндерін белгілеу;
 • сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының талаптарына қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қатысты ұсынымдар әзірлеу және ұсыну.
«KazakhExport» ЭСК» АҚ Сауданы қаржыландыру және субсидиялау департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) экономикалық және (немесе) қаржылық білім;

2) бөлімше қызметінің бағыты бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл;

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

 

Департаменттің негізгі міндеттері:

1) "Сауда-саттықты қаржыландыру" және "субсидиялау" бағыттары бойынша: шетелдік сатып алушылар мен қазақстандық экспорттаушылар серіктестерінің санын ұлғайту, сауда-саттықты қаржыландыру шеңберінде қабылданған сақтандыру міндеттемелерінің көлемін ұлғайту, мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттардың саны мен сомасын ұлғайту, қоғамның қазақстандық және шетелдік экспорттаушылармен ынтымақтастығын кеңейту есебінен шикізаттық емес сектор экспортының өсуін қолдау банктер мен қаржы институттары.

2) "әдістеме" бағыты бойынша: Департамент құзыреті шегінде қоғамның ішкі нормативтік құжаттары мен әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

3) "мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл" бағыты бойынша: Департамент қызметінің бағыты бойынша мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.

4) "талдау және есептілік" бағыты бойынша: Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілік пен ақпаратты қалыптастыру, ұсыну.

5) "кепілдіктердің техникалық шығарылымы" бағыты бойынша: Департаменттің негізгі қызметі бойынша Қоғамның экспорттаушыларын қолдау құралдары бойынша кепілдіктердің техникалық шығарылымы.

 

Функциялар:

1) Сауда-саттықты қаржыландыру шеңберінде Клиенттермен, банктермен және өзге де қаржы институттарымен, шетелдік сатып алушылармен және шетелдік контрагенттермен Сауда-саттықты қаржыландыру жөніндегі мәмілелерді тарту, құрылымдау және олармен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде сауда-саттықты қаржыландыру жөніндегі мәмілелерді олар аяқталғанға дейін сүйемелдеу;

2) ҚР және шет елдерде ұйымдастырылатын форумдар мен іс-шараларға қатысу, оның ішінде экспорттаушыларды көшпелі сапарларға сүйемелдеу, қажет болған жағдайда әлеуетті әріптестермен, банктермен, өзге де қаржы институттарымен және экспорттық-кредиттік агенттіктермен бірлескен кездесулерге қатысу;

3) Сауда-саттықты қаржыландыру шеңберінде сақтандыру тәуекелі көздері бойынша құжаттарды, өтініштерді және өзге де ақпаратты жинау. Жиналған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру, сондай-ақ оларды кейіннен сақтау;

4) қоғамның ішкі нормативтік құжаттамасына сәйкес дайындық іс-шараларын және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылды ескере отырып, сауданы қаржыландыру шеңберінде сақтандыру қорғауын беру немесе оны беру шарттарын өзгерту туралы мәселені қоғамның уәкілетті органының қарауына шығару;

5) Сауда-саттықты қаржыландыру шеңберінде ішкі келісу процесін ұйымдастыру және шарттар жасасу;

6) қоғамның ішкі нормативтік құжаттамасына сәйкес сауда қаржыландыру шеңберінде жасалған шарттар бойынша досье жүргізу және қалыптастыру;

7) қоғамның ішкі нормативтік құжаттамасына сәйкес сақтандыру сыйлықақысын уақтылы төлеу, қаражатты мақсатты пайдалану және берілген экспорттық сауда қаржыландыруын қайтару/өтеу бойынша сауда қаржыландыруы шеңберінде Тараптардың шарттар міндеттемелерін орындауы мәселелері бойынша мониторингті жүзеге асыру;

8) сауда-саттық қаржыландыру шеңберінде қаржы (сақтандыру) өнімдері бойынша, оның ішінде шикізаттық емес экспортты қолдау үшін сауда-саттық қаржыландыру шеңберінде жаңа өнімдер бойынша Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеуге және өзектендіруге қатысу;

9) Департамент құзыреті шеңберінде маркетингтік материалды, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары үшін әзірлеуге қатысу;

10) заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау, оның ішінде іскерлік қатынастарды белгілеу кезінде қоғамның клиенттерін (әріптестерін) тиісінше тексеру жөнінде қажетті шаралар қабылдау;

11) Департаменттің негізгі міндеттеріне сәйкес Қоғамның басқару органдарына тоқсандық, жылдық баяндамалар дайындауды жүзеге асыру;

12) Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму банкі, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалар беретін кредиттер мен лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жөніндегі қоғамның жаңа қолдау құралдары мен ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеу және өзектендіру, отандық жоғары технологиялық тауарлар мен өңдеу өнеркәсібі қызметтерінің шетелдік сатып алушыларына;

13) және т. б.

Комплаенс-қызметтің бас комплаенс-бақылаушы

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) экономикалық және / немесе заңгерлік білім; қызмет бағыты бойынша қаржы ұйымдарындағы жұмыс

2) тәжірибесі кемінде 3 (үш) жыл; Қоғамның қызметін реттейтін ҚР халықаралық, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ

3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін білу.

 

Қызметтің негізгі міндеттері:

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және Қоғам қызметінде терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шараларды ҚР және қоғамның ІНҚ заңнамасында айқындалған тәртіппен ұйымдастыру және өткізу; ҚР заңнамасының, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Қоғамда комплаенс-тәуекелді басқару жөніндегі саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету және бақылау;

   1) Қоғамдағы алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

 

Функциялары:

1) жүктелген міндеттер мен функциялар шеңберінде жүзеге асырылатын жұмысты уақтылы, сапалы және толық көлемде орындауға міндетті;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін, тікелей басшының тапсырмаларын тиісінше және белгіленген мерзімде орындауға міндетті;

3) қоғамның ІНҚ қабылдау және жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге және енгізуге, қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның өзге де құрылымдық бөлімшелері әзірлеген ІНҚ жобаларын келісуге қатысуға;

4) өз қызметінің бағыттары бойынша Қоғамның бағдарламалары мен жобаларын дайындауға және іске асыруға қатысуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына сеніп тапсырылған жұмыс учаскесі бойынша анықталған барлық кемшіліктер мен бұзушылықтар туралы хабарлауға міндетті;

6) ҚР қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің, қоғамның ІНҚ, ішкі еңбек тәртібі, Іскерлік әдеп және Қоғамның ішкі рәсімдерінің талаптарын мүлтіксіз сақтауға міндетті;

7) орындаушылық және еңбек тәртібін сақтауға міндетті;

8) жұмыс орнында қызметтік, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі талаптарды сақтауға міндетті;

9) қызмет қызметіне байланысты тәуекелдерді талдауды және басқаруды жүзеге асыруға міндетті;

10) жұмысқа қабылдау кезінде сұратылған мәліметтерде болған барлық өзгерістер (жеке деректердің, оның ішінде тегі/аты/әкесінің аты, мекен-жайы, телефоны, жаңа жеке куәлік/паспорт алу, жоғары/қосымша мәліметтер алу) туралы қоғамды уақтылы (оқиға басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде) хабардар етуге міндетті және т. б.), тиісті құжаттарды ұсыну жолымен;

11) сәйкессіздіктердің себептерін анықтай отырып, сыртқы және ішкі реттеуші құжаттарға, оның ішінде Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес келуіне байланысты комплаенс-функцияларға және комплаенс-тәуекелдерге тұрақты бақылау мен мониторинг жүргізуге;

12) сыртқы және ішкі көздерден бейресми ақпаратқа мониторинг жүргізуге, қажет болған жағдайда қызметтік тергеп-тексеру жүргізуді ұйымдастырады;

13) белгіленген тәртіппен ішкі нормативтік құжаттардың, сондай-ақ сақтандыру төлемдері жөніндегі материалдардың жобаларына комплаенс-сараптама жүргізуге;

14) қоғамның комплаенс-тәуекелдерін іске асыруға әсер ететін процестерге комплаенс-аудит (тексерулер) жүргізуге міндетті;

15) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қоғамның контрагенттері мен клиенттерін сенімділік мәніне тексеруді жүзеге асыруға міндетті.

"KazakhExport"ЭСК" АҚ Сақтандыру департаментінің бас менеджері ("тарту" бағыты бойынша)

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) экономикалық білім;

2) Департамент қызметінің бағыты бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 (үш) жыл;

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

1) Жаңа экспорттаушы компаниялардың санын ұлғайту жолымен шикізаттық емес сектор экспортының өсуін қолдау, қабылданған сақтандыру міндеттемелері көлемінің өсуі, мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттардың саны мен сомасының ұлғаюы;

2) мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

3) Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілік пен ақпаратты қалыптастыру, ұсыну;

4) Департаменттің құзыреті шегінде қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

Функциялары:

1) клиенттерді тарту және кеңес беру, Қоғамның барлық қаржылық (сақтандыру) өнімдері бойынша мәмілені құрылымдау;

2) уәкілетті органда жобаны шығару және қорғау;

3) қолданыстағы және әлеуетті өндірушілерді қоса алғанда, клиенттер базасын қалыптастыру және оларға қызмет көрсету;

4) келіспеушіліктер хаттамасын дайындау және қаржы институттарымен шарттардың үлгілік нысандарын келісу;

5) "Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, "Атамекен" ҚР ҰКП, "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ, Екінші деңгейдегі банктердің, өзге де қаржы институттарының өндірушілерін, өңірлік орталықтарын/филиалдарын қоғамның өнімдері мен қызметтері туралы хабардар етуді қамтамасыз ету мақсатында ҚР өңірлерінде ұйымдастырылатын форумдар мен іс-шараларға қатысу;

6) олармен бірлесіп іске асырылатын жобалар шеңберінде клиенттермен, банктермен және өзге де қаржы институттарымен өзара іс-қимыл жасау;

7) сақтандыру тәуекелінің көзі болып табылатын объектінің қаржылық жағдайы туралы бастапқы құжаттарды, қоғамға өтініштерді және өзге де ақпаратты жинау. Жиналған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру, сондай-ақ оларды кейіннен тиісті қызметтерге сақтауға беру;

8)сақтандыру қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту мәселелері бойынша Қоғамның бейіндік қызметтерінің қорытындыларын ұсынудың орындылығын бағалау. Сақтандыру қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту мәселелері бойынша Қоғамның бейіндік қызметтерінің қорытындыларын қалыптастыруға бастамашылық жасау және т. б.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру және қайта сақтандыру операцияларын әкімшілендіру департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;

2) Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі (жақсырақ);

3) Қоғамның қызметін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мәселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Сақтандыру, қайта сақтандыру шарттарын әкімшілендіру және қоғамның ақпараттық базасында сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпараттың уақтылы, толық, дұрыс көрсетілуін қамтамасыз ету ("1С Кәсіпорын");
 • сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру істерінің, оның ішінде клиенттің заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс - қимыл жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының (бұдан әрі - ҚЖАКЗ/ТҚ) талаптарына сәйкестігін тексеру шеңберінде олар бойынша құжаттардың түпнұсқаларының және клиенттердің дерекнамаларының сақталуын қамтамасыз ету;
 • сақтандыру/қайта сақтандыру жөніндегі мәмілелер бойынша Қоғамның алқалы органдарының шешімдерінің орындалуына уақтылы мониторингті қамтамасыз ету және сақтандыру ісіне қосу үшін тиісті құжаттаманың берілуін бақылау;
 • әрбір жасалған сақтандыру шарты немесе оған қосымша келісім бойынша, сақтандыру сыйлықақысының көлемі туралы ақпаратты ҚР заңнамасына сәйкес бірыңғай сақтандыру дерекқорына (бұдан әрі-БҚБЖ) ұсыну.

Функциялар:

 • есепке алу жүйесіне сақтандыруға арналған өтініштер бойынша деректерді енгізу;
 • сақтандыру шарттары бойынша деректерді есепке алу жүйесіне енгізу;
 • қайта сақтандыру шарттары бойынша деректерді есепке алу жүйесіне енгізу;
 • шығыс қайта сақтандыру шарттары бойынша деректерді есепке алу жүйесіне енгізу;
 • есепке алу жүйесінде бұзу, сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарындағы өзгерістерді көрсету жөніндегі деректерді уақтылы көрсету;
 • сақтандыру / қайта сақтандыру сыйлықақыларының уақтылы төленуін бақылау;
 • есепті күнге сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша дебиторлық және кредиторлық берешектің болуы туралы Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін уақтылы хабардар ету;
 • құрылымдық бөлімшелер сақтандыру/қайта сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшін, сақтандыру сыйлықақыларын қайтару үшін, сақтандыру төлемдері бойынша, комиссиялық сыйақылар бойынша, регрессиялық талаптар бойынша жіберген бухгалтерлік есеп департаментіне (бұдан әрі-ЕҚБ) бастапқы құжаттарды тексеру және ұсыну;
 • есепке алу жүйесінде сақтандыруға өтініш тіркелгенге дейін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында "KazakhExport "ЭСК" АҚ ішкі бақылау қағидалары құжаттарының тізбесіне сәйкес құжаттарды уақтылы қабылдау/беру және бар-жоғын тексеру;
 • сақтандыру/қайта сақтандыру шарттары (бұдан әрі-шарт) бойынша сақтандыру істерін уақтылы беру және сақтандыру ісін/ сақтандыру құжаттамасын ресімдеу;
 • сақтандыру істерін мұрағатқа уақтылы беру;
 • клиент бойынша барлық сақтандыру, қайта сақтандыру шарттарының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін клиенттің КЖ/ТҚҚ бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру шеңберінде клиенттердің деректерін мұрағатқа уақтылы беру;
 • сақтандыру істерін уақтылы түгендеу (қажет болған жағдайда);
 • құрылымдық бөлімшелер ұсынған кезде қолданыстағы сақтандыру шарттарының экспорттық келісімшарттары бойынша ақпаратты кәсіпорынмен 1 с уақтылы өзектендіру және құжаттарды сақтандыру ісіне уақтылы қосу;
 • сақтандыру шартын немесе оған қосымша келісімді жасасу кезінде деректерді БҚБЖ-ға уақтылы енгізу;
 • сақтандыру шартын бұзу туралы келісім жасасу кезінде деректерді БҚБЖ-ға уақтылы енгізу.